Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής, ο Γέροντας της Πάτμου

Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση πληροφορήθηκε η Ορθόδοξη οικουμένη την κατάταξη στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας του Οσίου Αμφιλοχίου Μακρή, του Γέροντα της Πάτμου. 

Η επίσημη ανακοίνωση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναφέρει: «Συνῆλθε σήμερον, 29ην τ.μ. Αὐγούστου (2018), ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν πρώτην συνεδρίαν αὐτῆς τοῦ μηνός Αὐγούστου, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, καθ᾿ ἥν: Εἰσηγήσει τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς συμπεριελήφθη εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ ἐν Πάτμῳ ἀσκήσας καί ἀναπτύξας μέγα πνευματικόν καί κοινωφελές ἔργον ἐν Δωδεκανήσῳ, Κρήτῃ καί ἀλλαχοῦ Ἀρχιμανδρίτης Ἀμφιλόχιος Μακρῆς, διατελέσας Ἡγούμενος τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου, ὅστις καί ἵδρυσε τήν ἐν τῇ Νήσῳ γυναικείαν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελισμοῦ Μητρός Ἠγαπημένου».

Η Πάτμος και όλα τα Δωδεκάννησα πανηγύρισαν το χαρμόσυνο γεγονός με τις καμπάνες που ήχησαν χαρμόσυνα. Στο Μοναστήρι του Ευαγγελισμού της Πάτμου με μεγάλη συγκίνηση και κατάνηξη έγιναν οι πρώτες ακουθίες και παρακλήσεις προς τιμήν του Οσίου Γέροντος και όσοι βρέθηκαν εκεί μπόρεσαν να προσκυνήσουν την τιμία Κάρα του.