Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 21 Ιουνίου 2011

Το Ελληνικό Δημόσιο αποζημιώνει ακόμα και μετά από 50 χρόνια

Ευχαριστούμε τον ακροατή μας Απόστολο που μας έστειλε την παρακάτω είδηση… Χωρίς σχόλια. Απλά απορίες γεννιούνται… Όλα τυχαία είναι; Κανείς δεν αντιλέγει στο να αποδίδεται η δικαιοσύνη ίσα σε όλους και χωρίς διακρίσεις.. Αλλά 50 χρόνια αργότερα, λίγο αργά δεν είναι για να υπάρχει βιασύνη; Και σε μία τέτοια δύσκολη συγκυρία η απόδοση ενός τόσο μεγάλου ποσού, δεν επιτείνει την ήδη δύσκολη κατάσταση; Τα συμπεράσματα δικά σας!


Μετά από 50 χρόνια η κυβέρνηση ξένων συμφερόντων αποζημιώνει με 9.943.697 ευρώ  την Ισραηλίτικη Κοινότητα.
Βρήκαν τον κατάλληλο χρόνο και τρόπο οι επικίνδυνοι "κυβερνήτες" της χώρας να αποζημιώσουν με ποσό 9.943.697 ευρώ την Ισραηλίτικη Κοινότητα Θεσσαλονίκης για δικαστική διαφορά που εκκρεμούσε στα Ελληνικά Δικαστήρια από το 1961.
Φαίνεται πως ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών βρήκε τα λεφτά και ως γαλαντόμος και χουβαρντάς (συνυπογράφουν άλλοι 8 υπουργοί) στον πρόσφατο νόμο (3943/2011) για την: "Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών", ορίζει τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις εκδόσεως των δύο ομολόγων, το επιτόκιό τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εξόφληση της οφειλής.
Η οφειλή αφορά διεκδίκηση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης του συγκεκριμένου ποσού, εξαιτίας καταπάτησης γης - που τους ανήκε - η οποία χρησίμευσε για την ανέγερση του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Μπορεί να μην μπορούμε να διεκδικήσουμε καν τις Γερμανικές αποζημιώσεις για τον κλαπέντα χρυσό αλλά και τις βλάβες της χώρας μας από τους Γερμανούς, κατά τη διάρκεια της κατοχής, αλλά είμαστε διατεθειμένοι (και μάλιστα σε νόμο που ρυθμίζει την φοροδιαφυγή (ανέκδοτο μάλλον είναι αυτό) να δώσουμε από το υστέρημα του Ελληνικού λαού χρήματα στους Εβραίους.
Η παράγραφος 10 του άρθρου 45, του Ν.3943/2011:
10. Για την οριστική επίλυση της δικαστικής διαφοράς που εκκρεμεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Θ.), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Δημοσίου, ύστερα από την υπό ημερομηνία 21.9.1961 και αύξοντα αριθμό καταθέσεως 2046/1961 αγωγή της πιο πάνω Κοινότητας, το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής στην Ι.Κ.Θ. συνολικά ποσού εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά (9.943.697) ευρώ σε δύο έντοκες δόσεις, που λήγουν το πέμπτο και το δέκατο έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και υπό τον όρο ότι πριν από την εξόφληση της οφειλής, όπως ορίζεται κατωτέρω, η Ι.Κ.Θ. θα παραιτηθεί από το δικόγραφο και το δικαίωμα αγωγής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις εκδόσεως των δύο ομολόγων, το επιτόκιό τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εξόφληση της οφειλής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: