Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012

Διώξεις κατὰ τοῦ χριστιανισμοῦ… στὴν Εὐρώπη; τῆς Μιλένα Φαούστοβα  
 Ἡ ρωσικὴ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θὰ καταθέσει στὸ εὐρωπαϊκὸ δικαστήριο κατὰ τῆς ἀπαγόρευσης νὰ φοροῦν οἱ ἐργαζόμενοι σταυρουδάκια, ποὺ ἀποφασίστηκε πρόσφατα στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο. Ρῶσοι ἱερεῖς καὶ νομικοὶ θὰ καταθέσουν ὑπὲρ τῶν δύο Βρετανίδων ποὺ ἀπολύθηκαν πρόσφατα ἀπὸ τὴν ἐργασία τους, διότι φοροῦσαν σταυρουδάκια καὶ ἀρνήθηκαν νὰ τὰ ἀφαιρέσουν, παρὰ τὶς συστάσεις ποὺ τοὺς ἔγιναν.         

Πολὺς κόσμος θεωρεῖ πρωτοφανεῖς τὶς περιπτώσεις τῆς ὑπαλλήλου τῆς «Μπρίτις ἐργουέις» Νάντια Ἔιντα (Nadia Eweida) καὶ τῆς νοσοκόμου Σίρλεϊ Τσάπλιν (Shirley Chaplin). Οἱ κ.κ. Ἔιντα καὶ Τσάπλιν προσέφυγαν στὸ εὐρωπαϊκὸ δικαστήριο ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ Στρασβούργου (ΕΔΑΔ), θεωρώντας πὼς στὴν περίπτωσή τους παραβιάστηκε ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης.
Προηγουμένως οἱ δύο γυναῖκες ἐπιχείρησαν νὰ ὑπερασπιστοῦν τὰ δικαιώματά τους στὰ βρετανικὰ δικαστήρια. Ἐνῶ ὅμως ἡ ὑπόθεσή τους βρισκόταν στὴν φάση τῆς προανάκρισης, οἱ βρετανικὲς ἀρχὲς ἐνέκριναν ἕνα σχέδιο νόμου ποὺ ἐπιτρέπει ἐν τοῖς πράγμασι στοὺς ἐργοδότες νὰ ἀπολύουν ἐργαζόμενους ποὺ δὲν κρύβουν πὼς εἶναι χριστιανοί.Ἐπιπλέον, οἱ βρετανικὲς ἀρχὲς εἶναι ἀποφασισμένες νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν θέση τους ἐνώπιον τοῦ ΕΔΑΔ.
 «Μερικὲς φορὲς μοιάζει λὲς καὶ οἱ οὐδετερόθρησκες ἀρχὲς τῆς Εὐρώπης προσπαθοῦν νὰ ἐξαλείψουν ἐντελῶς τὸν χριστιανισμὸ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη», δήλωσε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ γραφείου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας στὸ «συμβούλιο τῆς Εὐρώπης»(COE) π. Φίλιππος Ριάμπιχ (Philip Ryabykh) σὲ μία συνέντευξή του στὴν «φωνὴ τῆς Ρωσίας» (VOR). «Ἡ ρωσικὴ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ ἁπλὰ νὰ παρατηρεῖ κάτι τέτοιο ἀδιαμαρτύρητα!… Ἡ ἀπόφαση τοῦ ΕΔΕΔ θὰ ἰσχύει γιὰ ὅλα τὰ κράτη-μέλη τοῦ COE, συμπεριλαμβανομένης τῆς Ρωσίας, τῆς Οὐκρανίας, τῆς Λευκορωσίας καὶ τῆς Μολδαβίας, κρατῶν δηλαδὴ ὅπου ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ἐπικρατοῦσα θρησκεία», συνέχισε ὁ π. Ριάμπιχ. «Πλὴν ὅμως οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ παραδοσιακὰ φορᾶνε σταυρουδάκια. Ἂν ἡ ἀπόφαση τοῦ ΕΔΕΔ δὲν δικαιώσει αὐτὲς τὶς δύο γυναῖκες, θὰ δημιουργηθεῖ κατὰ τὴν γνώμη μου ἕνα πολὺ ἐπικίνδυνο προηγούμενο. Μπορεῖ νὰ ἔχουμε ἐδῶ τὴν ἀπαρχὴ ἑνὸς πανευρωπαϊκοῦ διωγμοῦ κατὰ τῆς χριστιανοσύνης, κάτι πρωτάκουστου στὴν εὐρωπαϊκὴ ἱστορία!». 
Δυστυχῶς, στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ὑπάρχουν κι ἄλλες περιπτώσεις διώξεων ἐργαζομένων διότι φορᾶνε σταυρουδάκια.
Σὲ μία συνέντευξή του στὴν VOR ὁ π. Μιχαὴλ Ντοῦντκο (Mikhail Dudko), ποὺ ὑπηρετεῖ ὡς ὀρθόδοξος ἱερέας στὸ Λονδίνο, δήλωσε: «πρόσφατα μία ἐνορίτισσά μου μοῦ εἶπε πὼς τὸ ἀφεντικό της τῆς ζήτησε νὰ μὴν φοράει σταυρουδάκι. “Σὲ παρακαλῶ, ἐπίτρεψέ μου νὰ τὸ φοράω, τουλάχιστον κάτω ἀπὸ τὰ ροῦχα, νὰ μὴν τὸ βλέπει κανένας”, τοῦ ἀπάντησε ἐκείνη. “Μὰ ὑπάρχει νόμος ποὺ ἀπαγορεύει τὰ σταυρουδάκια στὴ δουλειὰ”, ἐπέμεινε τὸ ἀφεντικὸ “καὶ ὀφείλεις νὰ ὑπακούσεις στὸν νόμο”. Τελικὰ ἀναγκάστηκε νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴ δουλειά της… Παρόμοιες τάσεις δὲν εἶναι ἐμφανεῖς μόνο στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, ἀλλὰ καὶ τὴν Γαλλία καὶ ὁρισμένα ἄλλα κράτη», συνέχισε ὁ π. Μιχαήλ. «Μοῦ θυμίζουν τὶς διώξεις κατὰ τῶν θρησκευομένων μετὰ τὴν μπολσεβίκικη ἐπανάσταση στὴν Ρωσία».        
Σύμφωνα μὲ τὴν ρωσικὴ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, οἱ ἐμπνευστὲς παρόμοιων ἀπαγορεύσεων πρέπει νὰ σταματήσουν -καὶ γρήγορα. Ἀλλιῶς, πολὺ σύντομα μπορεῖ νὰ γίνουμε μάρτυρες τῆς πλήρους ἀπαγόρευσης κάθε θρησκευτικῆς ἐκδήλωσης στὴν Εὐρώπη.
Πρόσφατα οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας, σὲ συνεργασία μὲ εἰδήμονες ἀπὸ τὸ «ρωσικὸ ἰνστιτοῦτο σχέσεων κράτους-θρησκευμάτων», συνέταξαν ἕνα ὑπόμνημα ποὺ τεκμηριώνει τόσο ἀπὸ θεολογικὴ ὅσο καὶ ἀπὸ νομικὴ ἄποψη τὸ δικαίωμα νὰ φορᾶνε οἱ πολίτες σταυρουδάκια παντοῦ, καὶ τὸ ἀπέστειλε στὸ ΕΔΕΔ γιὰ περαιτέρω διαβούλευση.
Τὸ δικαστήριο τοῦ Στρασβούργου ἀναμένεται νὰ ξεκινήσει τὴν ἀκροαματικὴ διαδικασία γιὰ τὶς ὑποθέσεις τῶν Νάντια Ἔιντα καὶ Σίρλεϊ Τσάπλιν στὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου 2012.

Πηγή: http://christianvivliografia.wordpress.com/2012/08/01/οἱ-οὐδετερόθρησκες-ἀρχὲς-τῆς-εὐρώ/

Δεν υπάρχουν σχόλια: