Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012

Τι κακά κάνουν οι Χριστιανοί στις Απόκριες

κείμενο Αγ. Νικοδήμου γιορείτου

Ποιός μπορεῖ νά διηγηθεῖ τίς ἀταξίες, πού κάνουν οἱ Χριστιανοί κατά τήν περίοδο τῶν Ἀποκρέων, καί μάλιστα στά νησιά; Στ'ἀλήθεια, θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς, ὅτι τότε οἱ Χριστιανοί δαιμονίζονται ὅλοι, διότι χορεύουν, παίζουν, τραγουδοῦν ἀσυνείδητα, μέχρι καί αὐτοί οἱ πλέον γέροντες. Καί, ὅποιος δέν χορέψει ἤ δέν τραγουδήσει, θεωρεῖται τρελλός, διότι οἱ ἄνδρες φοροῦν γυναικεία φορέματα καί οἱ γυναῖκες ἀνδρικά·  

 διότι ντύνεται ὁ καθένας μέ διαφορετικά ροῦχα καί μάσκες, τίς κοινῶς ἀποκαλούμενες μουτσοῦνες· τότε δέν ἔχει διαφορά ἡ ἡμέρα ἀπό τήν νύκτα· διότι ἐπίσης μέ τήν ἡμέρα καί ὅλη ἡ νύκτα ξοδεύεται σέ χορούς καί μασκαριλίκια· τότε δέν διαφέρουν οἱ λαϊκοί ἀπό τούς κληρικούς καί τούς ἱερωμένους· διότι ὅλοι ἐξ ἴσου ἀτακτοῦν· τότε, γιά νά πῶ ἔτσι, πανηγυρίζει ἡ ἀσέλγεια· γιορτάζει ἡ ἀκολασία· εὐφραίνεται ἡ μέθη·ἀγάλλεται ἡ τρυφή καί ἡ ἀσωτεία· χορεύει ὁ διάβολος μέ δέκα μανδύλια καί μαζί μέ αὐτόν χορεύει ὅλο τό πλῆθος τῶν δαιμόνων· διότι τό κέρδος, πού κάνουν μόνο στίς ἀποκριές, δέν μποροῦν νά τό ἀποκτήσουν σέ ὁλόκληρο τόν... χρόνο.Λυπται δέ ρετή· στενοχωριέται σωφροσύνη· δύρεται χριστιανική σεμνότητα καί εταξία· διώχνεται φόβος το Θεο καί φόβος τς κολάσεως καί τς κρίσεως· πενθε Χριστός καί θρηνον λοι ο γγελοι καί ο δίκαιοι.

"Ω, καί ποιός νά μή κλάψει; καί ποιός νά μή χύσει καρδιοστάλακτα δάκρυα, βλέποντας τήν πώλεια καί τήν νοησία ατν τν Χριστιανν; Ατοί εναι τόσο νόητοι, πού ντί νά κερδίσουν πό τήν νηστεία τς γίας Τεσσαρακοστς, περισσότερο ζημιώνονται πό τίςπόκριες, καί, γιά νά κερδίσουν να, χάνουν κατό· καί κάνουν ο θλιοι σάν τούς νόητουςμπόρους, τρέχοντας σέ ζημία καί χι σέ κέρδος· διότι σύγκριτα μεγαλύτερη εναι βλάβη πού δέχονται κατά τίς πόκριες, παρά φέλεια πού λαμβάνουν πό τήν Τεσσαρακοστή πούρχεται· λεως, λεως, λεως νά γίνη Θεός. Καί μακάρι ατός νά φωτίση τούς γιουςρχιερες καί τούς πνευματικούς καί τούς διδασκάλους, νά μποδίσουν ατά τά κακά μέφορισμούς καί μέ πιτίμια, πως ρίζει καί ξβ' Κανόνας τς γίας καί Οκουμενικς ς’ Συνόδου:«Τάς οτω λεγομένας Καλάνδας, καί τά λεγόμενα Βοτά, καί τά καλούμενα Βουμάλια...κατά τί θος παλαιόν καί λλότριόν το τν Χριστιανν βίου, ποπεμπόμεθα,ρίζοντες μηδένα νδρα γυναικείαν στολήν νδιδύσκεσθαι γυναίκα τήν νδράσιν ρμόδιονλλά μήτε προσωπεα κωμικά σατυρικά τραγικά ποδύεσθαι· μήτε τό το βδελυκτοΔιονύσου νομα τήν σταφυλήν κθλίβοντος ν τος ληνος πιβον.... Τούς ον πό το νν τί τν προειρημένων πιτελεν γχειροντας, ν γνώσει τούτων καθισταμένους, τούτους, εμέν κληρικοί εεν, καθαιρεσθαι προστάσσομεν, ε δέ λαϊκοί, φορίζεσθαι».

(Πηγή: «Χρηστοήθεια τν Χριστιανν», γίου Νικοδήμου γιορείτου, Λόγος Β’, Μεταφραστής: Βενέδικτος ερομόναχος γιορείτης, κδότης: Συνοδία Σπυρίδωνοςερομονάχου Νέα Σκήτη γίου ρους, τος κδοσης: 2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια: