Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 3 Μαρτίου 2014

Ἡ Καθαρά Δευτέρα τῶν Χριστιανῶν καί ἡ Καθαρά Δευτέρα τῶν κοσμικῶν!


Ἀλήθεια, ποτέ δέν κατάλαβα τί ἑορτάζουν οἱ κοσμικοί ἄνθρωποι τήν Καθαρά Δευτέρα; Καί γιατί τήν ἀποκαλοῦν κι αὐτοί "καθαρά", ὅπως ὅσοι ζοῦνε αὐτήν τήν ἡμέρα μέ τό πραγματικό της χριστιανικό περιεχόμενο; Ἀπό τί καθαρίζονται οἱ ἴδιοι καί ἀπό τί πιστεύουν ὅτι ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι "καθαρά";

Σκέφθηκα ἕναν παραλληλισμό ἀνάμεσα σέ μία χριστιανική Καθαρά Δευτέρα καί σέ μία κοσμική "καθαρά" Δευτέρα καί βρῆκα δύο ἀντίθετους δρόμους, πού ὁδηγοῦν σέ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετους προορισμούς. Ὁ ἕνας ὁδηγεῖ στόν Χριστό καί στήν σωτηρία μας. Ὁ ἄλλος, ὁδηγεῖ στόν ἀρχηγό τοῦ πρόσκαιρου γλεντιοῦ καί τῆς ἀσυδοσίας, τόν σατανᾶ καί στόν αἰώνιο ἔρημο τόπο του.

Γιά τούς Χριστιανούς, ἡ Καθαρά Δευτέρα, εἶναι μία ἀποφασιστική μέρα γιά νά πετάξουμε τόν παλαιό μας ἑαυτό μέ τά πάθη καί τίς ἁμαρτίες του. Οἱ κοσμικοί πετᾶνε χαρταετό.

Για τούς Χριστιανούς, ἡ Καθαρά Δευτέρα εἶναι ἡμέρα πού ἀποφασιστικά ξεκινᾶμε τήν μεγάλη νηστεία τῆς Τεσσσαρακοστῆς μέ ἄλαδα φαγώσιμα, γιατί ἄλαδα (καί χωρίς οἶνο) θά τρῶμε ἀπό δῶ καί πέρα καθημερινά, πλήν Σαββάτου καί Κυριακῆς πού ἐπιτρέπονται τό λάδι καί τό κρασί. Οἱ κοσμικοί ἀντίθετα, θά καταναλώσουν σήμερα στό τραπέζι τους, ὀστρακοειδῆ καί ἄφθονα λαδερά, καθώς ἐπίσης ἀλκοόλ.

Γιά τούς Χριστιανούς, ἡ Καθαρά Δευτέρα εἶναι τό ἀνέβασμα τοῦ Γολγοθᾶ καί ἡ συνοδοιπορία μέ τόν Χριστό καί ἐντατικώτερος πνευματικός ἀγῶνας, ὥστε νά φθάσουμε νά ἑορτάσουμε τήν Σταύρωση καί τήν Ἀνάστασή Του. Εἴναι καί δική μας οἰκειοθελής συσταύρωση τῶν παθῶν, τῶν ἐπιθυμιῶν μας καί τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος. Γιά τούς κοσμικούς, εἶναι ἐκδρομές, φαγοπότι, μουσικές, χορός, ξενύχτι, ξεφάντωμα καί διασκέδαση.

Γιά τούς Χριστιανούς ἡ Καθαρά Δευτέρα εἶναι βαθύτερη μετάνοια, περισυλλογή καί εἰλικρινέστερη ἐξομολόγηση μέσα στήν Σαρακοστή, γιά νά ἀποκαλύψουμε καί νά ἀποδιώξουμε μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ κάθε ψίγμα τῆς φανερῆς καί κρυφῆς δυσωδίας τῆς ψυχῆς μας. Γιά τούς κοσμικούς εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερο μασκάρεμα μέ καρναβάλια καί ψέματα.Γιά τούς Χριστιανούς ἡ Καθαρά Δευτέρα εἶναι ἡ τελική εὐθεία τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ μέχρι τά πάθη Του, τήν Σταύρωσή Του καί τήν Ἀνάστασή Του. Γιά τούς κοσμικούς εἶναι ἔθιμα ξενόφερτα καί ντόπια ἀπό ἀρχαῖες ἐποχές μέ παγανιστικά πιστεύω, ἐκδηλώσεις καί τελετές.

Ἄς θυμηθοῦμε ὄμως, πῶς ἄρχισε ἡ Σαρακοστή γιά τόν Σωτῆρα μας Χριστό! Πάνω στό Σαραντάρειο Ὄρος, μέ αὐστηρότατη νηστεία (ἀποχή ἀπό φαγητό γιά 40 ἡμέρες) καί τρεῖς μεγάλους πειρασμούς τοῦ Κυρίου μας ἀπό τόν ἴδιο τόν διάβολο, τόν ὁποῖο καί νίκησε ὁ Χριστός κατά κράτος, τρέποντάς τον εἰς ἄτακτον φυγήν.

Γιά τούς Χριστιανούς, αὐτή τή νοηματοδότηση ἔχει ἡ Σαρακοστή πού ξεκινᾶ μέ τήν Καθαρά Δευτέρα. Γιά τούς κοσμικούς συμβαίνει τό ἀντίθετο. Ἡ ἀποχή ἀπό τό φαγητό δέν εἶναι αὐστηρή μία τέτοια ἐναρκτήριο μέρα στό στίβο τῶν πνευματικῶν ἀγώνων (ὑπάρχει λάδι καί ἀλκοόλ) καί τό χειρότερο, συναινοῦνε μέ τόν διάβολο κι ἀντί νά τόν ἀποδιώξουν, πηγαίνουν μαζί του στά καρναβάλια, στίς διασκεδάσεις καί στά ξεφαντώματα μέ κάθε ἐνδεχόμενη κατάληξή τους... 

Καμία σχέση τελικά ἡ Καθαρά Δευτέρα τοῦ Χριστιανοῦ, μέ τήν καθαρά Δευτέρα τοῦ κοσμικοῦ.

Εἴθε ὁ Θεός νά δώσει σέ ὅλους μας φώτιση καί μετάνοια, ὥστε κάθε μέρα τῆς ζωῆς μας νά εἶναι καθαρή ἀπό ἔργα ἀνομίας καί ἀπώλειας καί κάθε Σαρακοστή νά μᾶς ἀνεβάζει στόν Σταυρό, στήν Ἀνάσταση καί στήν αίώνιο ζωή, μαζί μέ τόν Λυτρωτή Ἰησοῦ Χριστό καί ὄχι σέ καρναβαλικά ἅρματα, σέ βουνά μέ χαρταετούς καί σέ τραπέζια κέντρων διασκεδάσεων!

Καλή Σαρακοστή ἀδελφοί. Καλή μετάνοια.

Μ.Σ. ἐκπ/κός
 

1 σχόλιο:

γιώργος είπε...

Θα έπρεπε , αυτό είναι το πιστεύω μου , η εκκλησία να δώσει περισσότερο χρόνο στις αναγνώσεις βίων αγίων.Οι άγιοι με το πρδγμ τους μπορούν να τονώσουν το φρόνιμα των πιστών.Ειδικά τις μέρες αυτές του αγώνα , που η πάλη με τα πάθη και τον σατανά θα είναι σκληρή.Οι άγιοι της σημερινής ημέρας όπως τα αδέλφια Παύλος κι Ιουλιανή μας δείνουν μεγάλα μηνύματα πίστεως.Υπέμειναν με καταπληκτικό θάρρος και αλύγιστη καρτερία , τόση ώστε και οι δήμιοί τους να ομολογήσουν Χριστό.Επομένως όσοι θέλουν να αγωνιστούν , τέτοια πρδγμ πρέπει να ακολουθήσουν.Καλό αγώνα.