Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Ἐμοῦ προσευχόμενου, σοῦ δὲ κοιμωμένου

Από το βιβλίο «Υπεύθυνοι για όλα» του π.Νεκταρίου Αντωνοπούλου

Πολλοί άνθρωποι, άν και δεν προσεύχονται ιδιαίτερα, αναγνωρίζουν όμως τή δύναμη καί την άξια της προσευχής και σε πολύ δύσκολες στιγμές προστρέ­χουν στις εκκλησίες ή στά μοναστήρια και παρακαλούν τους Ιερείς ή τους μο­ναχούς νά προσευχηθούν γι' αυτούς. Δεν είναι άσχημο αυτό, αλλά μήπως η κίνηση αύτη σημαίνει πώς δεν θέλουν νά αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη; Μή­πως δεν θέλουν νά μπουν στον κόπο της προσευχής; (Γιατί πράγματι η προ­σευχή είναι κόπος.) "Αν όμως μας πονάει κάτι, εμείς είμαστε οι καταλληλό­τεροι νά προσευχηθούμε. Τότε η προσευχή μας αποκτάει μία ιδιαίτερη θέρ­μη καί μπορεί νά εισακουστεί από τόν Θεό. Καί βέβαια η προσευχή μας αύτη θά πρέπει νά έχει αντίκρυσμα στη ζωή μας. Νά συνδυάζεται με εντονότερο πνευματικό αγώνα.

Κάποιος πατέρας επισκέφθηκε τόν π. Παίσιο. Με πολύ πόνο του είπε:

- Γέροντα, προσευχήσου, κάνε κάτι. Τό παιδί μου είναι βαριά άρρωστο. Ο Γέροντας απάντησε:

- Έγώ θά κάνω κάτι, αλλά εσυ τι θά κάνεις; Κάτι θά πρέπει νά κάνεις.

- Τι νά κάνω, Γέροντα; Πέστε μου, ό,τι μου πείτε θά κάνω.

- Ε, νά κάνεις κάποιον αγώνα, κόψε ένα πάθος σου. Καπνίζεις;

-Ναί, Γέροντα.

- Τότε γιά την υγεία του παιδιού σου κόψε τό τσιγάρο.

Ο άνθρωπος έβγαλε αμέσως τό πακέτο με τά τσιγάρα καί τά άφησε εκεί λέγοντας:

- Γιά την υγεία του παιδιού μου, απ΄ αυτή τή στιγμή κόβω τό τσιγά­ρο!

Πράγματι τό παιδί θεραπεύτηκε.

Άλλη μία φορά συνέβη παρόμοιο περιστατικό με διαφορετική κατάλη­ξη. Πάλι ένας πατέρας παρακάλεσε τόν Γέροντα γιά τό άρρωστο παιδί του. Ο Γέροντας του απάντησε με τά ίδια λόγια:

- Εγώ θά κάνω κάτι, εσύ τι θά κάνεις;

- Ό,τι μου πείς, Γέροντα! Γιά την υγεία του παιδιού μου, κι άν μου πεις νά πέσω από τόν έκτο όροφο της πολυκατοικίας πού μένω, θά τό κάνω.

- Ε, καλά, απάντησε ό Γέροντας, από τόν έκτο όροφο μην πέσεις. Κό­ψε ένα πάθος σου. Αν καπνίζεις, κόψε τό τσιγάρο.

Ο πατέρας δεν συμφώνησε.

- Γέροντα, απ΄ τον έκτο όροφο πέφτω, αλλά τό τσιγάρο δεν μπορώ να τό κόψω!

Και δυστυχώς τό παιδί του δεν θεραπεύτηκε. Ο πατέρας δέν θέλησε νά συμβάλει στην προσπάθεια και στην προσευχή του Γέροντα.

Επίσης παρακάλεσε κάποιος χριστιανός τόν π. Έπιφάνιο Θεοδωρόπουλο;

— Γέροντα, προσευχηθείτε γιά μένα.

Ό π. Έπιφάνιος του απάντησε πολύ σοφά:

— Παιδί μου, έμού προσευχόμενου, σου δε κοιμωμένου, ουδέν γίνεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: