Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη 17 Μαΐου 2012

Μοναχὸς Μωυσῆς: Ἡ οἰκονομικὴ κρίση δὲν μπορεῖ νὰ γονατίσει τὸν Ἑλληνισμὸ

Ἀπὸ καιρὸ γίνεται συστηματικὴ προσπάθεια ἀπὸ ὁρισμένες γνωστὲς ὁμάδες νὰ διασαλευθεῖ ἡ μακραίωνη καὶ ἑνιαία πνευματικὴ καὶ πολιτισμικὴ ἱστορία τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων. Μὲ συντονισμό, ἐμπάθεια καὶ ἀτεκμηρίωτες θέσεις γίνεται σφοδρὸς ἀγώνας κατὰ τῆς δύο χιλιάδες χρόνια δυνατῆς παρουσίας του χριστιανισμοῦ στὸν ἑλληνικὸ κόσμο. Θέλουν ἐπίμονα νὰ μᾶς ποῦν καὶ νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ὁ χριστιανισμὸς εἶναι ξένος πρὸς τὴν παράδοσή μας καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐπαναφέρουν τὸ μυθικὸ δωδεκάθεο. Τὶς ἰδέες αὐτὲς παρουσιάζουν διανοητές, ἀρθρογράφοι καὶ ὁμιλητὲς μὲ φαιδρὰ ἐπιχειρήματα.


Ἂς σημειωθεῖ παρενθετικὰ πὼς τὸ δωδεκάθεο τὸ ἀμφισβητοῦσαν ἀκόμη καὶ οἱ μεγάλοι, ἀρχαῖοι ἕλληνες φιλόσοφοι, λέγοντας πὼς δὲν εἶναι δυνατὸν τὸ θεῖο νὰ εἶναι ἐμπαθές. Οἱ μοντέρνοι αὐτοὶ ἄθεοι βρῆκαν καταφύγιο σὲ θεοὺς μὲ μίση, κακίες, ζηλοφθονίες, φονικὰ καὶ ἅγια πάθη.
Ξαφνικὰ οἱ ἄθεοι ἔγιναν πιστοὶ θεῶν...
ἀπίστων. Ἔχουν μεγάλη ἔχθρα καὶ ἐκδικητικότητα κατὰ τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τῶν χριστιανῶν καὶ δὲν χάνουν καμία εὐκαιρία νὰ κατηγορήσουν καὶ νὰ συκοφαντήσουν. Φθάνουν μάλιστα εὔκολα νὰ διαγράφουν τὴν πλούσια σὲ προσφορὰ καὶ ἐπιτεύγματα ἑλληνοχριστιανικὴ περίοδο. Νὰ ταυτίζονται μὲ τοὺς ἐχθρούς της φυλῆς μας, τοὺς κατηγόρους τοῦ βυζαντινοῦ θαύματος. Θέλουν νὰ μᾶς πείσουν μὲ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα ἀνύπαρκτα ὅτι ὁ χριστιανισμὸς εἶναι μεγάλος ἐχθρός του ἑλληνισμοῦ. Μιλοῦν γιὰ ἐβραιογέννητο καὶ ἐβραιοκίνητο χριστιανισμό, ποὺ καταπιέζει μέχρι σήμερα τοὺς Ἕλληνες.
Ὅλοι αὐτοὶ κινοῦνται μὲ ἄνεση ἀνενόχλητοι, θέλοντας νὰ διχάσουν τὸν ἑλληνικὸ λαό, νὰ τὸν κάνουν νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη του. Πρὸς τοῦτο χρησιμοποιοῦν ὅλα τὰ μέσα πρὸς ἐπηρεασμὸ τῶν ἀδαῶν.
Σὲ μία περίοδο ποὺ ἡ χώρα μᾶς ἔχει μεγάλη ἀνάγκη ἀπὸ ἑνότητα καὶ σύμπνοια ἀνίερες ἐνέργειες, ὅπως αὐτές, ποὺ τὶς τορπιλίζουν, θὰ πρέπει νὰ εἶναι καταδικαστέες.
Ὁ καθηγητὴς κ. Λ. Σκόντζος ὀρθὰ ἀναφέρει πὼς "εἶναι βεβαίως ἀπαράδεκτο κάποιοι πολίτες νὰ μονοπωλοῦν τὸν τίτλο τοῦ Ἕλληνα εἴτε μὲ βάση τὶς θρησκευτικές τους ἰδιαιτερότητες εἴτε μὲ βάση τὶς πολιτιστικές τους ἐπιλογές.
Εἶναι ἐπίσης ἀπαράδεκτο νὰ ὁρίζεται ὡς Ἕλληνας ὁ ὀπαδὸς τῆς ἀρχαίας θρησκείας, τὴν ὁποία εἶχαν ἀποκηρύξει ὁριστικὰ οἱ Ἕλληνες ἐδῶ καὶ δεκαέξι αἰῶνες καὶ νὰ ἀπαιτεῖται ἡ ἀφαίρεση τῆς ἑλληνικότητας ἀπὸ τὸν πιστό της ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ὑπάρχει, ὡς δευτέρα φύση στὸν ἑλληνικὸ λαό, χωρὶς διακοπῆ ἐδῶ καὶ χίλια ἑξακόσια χρόνια!"
Οἱ πλεῖστοι τῶν θεμελιωτῶν τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους ἦταν πιστὰ τέκνα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Τὰ φληναφήματα τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν δὲν μπόρεσαν νὰ πείσουν τοὺς σοβαροὺς μελετητὲς τῆς ἱστορίας, ποὺ δὲν φοροῦν ἔγχρωμα γυαλιά. Ἔφθασαν νὰ κατηγορήσουν τὸν στρατηγὸ Μακρυγιάννη ὡς παρανοϊκό. Ἡ ἀγαστὴ συμπόρευση κράτους καὶ Ἐκκλησίας ἐνοχλεῖ ὁρισμένους ἀρκετὰ καὶ γι' αὐτὸ θέλουν νὰ τὴν τορπιλίσουν.
Ἡ Ἐκκλησία πάντως θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἕτοιμη γιὰ τὰ πάντα. Ὁ γνήσιος καὶ ἀφανάτιστος πατριωτισμὸς ἀπὸ παλαιὰ καὶ μέχρι σήμερα γέρνει πρὸς τὴ μεριὰ τῶν ὀρθόδοξων χριστιανῶν.
Οἱ χριστιανοὶ πρῶτοι σέβονται τὴν ἱστορία, τὴν παράδοση τὸν πολιτισμό, τὸ ἔθνος. Δὲν ὑπάρχουν στοιχεῖα γιὰ νὰ κατηγορηθοῦν οἱ χριστιανοὶ γιὰ κάτι τέτοιο. Εἶναι συνήθως φιλονόμοι, φιλήσυχοι, πολύτεκνοι, τίμιοι, εἰλικρινεῖς καὶ μὲ φόβο Θεοῦ.
Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι πάντοτε ὑπὲρ τῆς μελέτης, τῆς γνώσεως, τῆς ἐπιλογῆς, τῆς προόδου, τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἄλλου. Δὲν μισεῖ κανένα, δὲν ἐχθρεύεται ποτὲ κάποιον, εἶναι ἀρχοντική, στοργικὴ μητέρα, τροφὸς τοῦ γένους. Ἔχει πανανθρώπινο χαρακτήρα, οἰκουμενικὴ διάσταση, σεβάσμια αἴγλη. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ ἑλληνισμός.
Ἡ οἰκονομικὴ κρίση στὴν Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ γονατίσει τὸν ἑλληνισμό. Εἶναι γεγονὸς πὼς τὰ κράμα, τὸ μεῖγμα καὶ ἡ σύνθεση Ὀρθοδοξίας καὶ ἑλληνισμοῦ γέννησε κατόρθωμα πολιτισμικὰ ὑψηλό, ποὺ ἡ λαμπρότητά του ἀστράφτει σὲ ὅλη τὴν πολιτισμένη οἰκουμένη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: