Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 15 Μαΐου 2012

«Θρησκευτικά: Ορθόδοξη Παιδεία ή Πανθρησκειακή Προπαγάνδα;»


Η Εστία Πατερικών Μελετών διοργανώνει ημερίδα στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας το Σάββατο 19 Μαΐου 2012 στις 16:00 με θέμα: «Θρησκευτικά: Ορθόδοξη Παιδεία ή Πανθρησκειακή Προπαγάνδα;». Διαβάστε στη συνέχεια το πρόγραμμα της ημερίδας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α΄ Συνεδρία:
Πρόεδρος-Συντονιστής π. Ἰωάννης Φωτόπουλος ἱδρυτικό μέλος τῆς Ε.Π.Μ

4 μ.μ. Ἔναρξη—Χαιρετισμοί
Ἀπόδοση ἐπίκαιρων ὕμνων ἀπό τή βυζαντινή χορωδία «Ἐν Ψαλτηρίῳ», ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Κωνσταντίνου Μπουσδέκη.
4.15 μ.μ.- 4.35 μ.μ.: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα: «Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί ἡ ἀστασίαστη θέση του στήν ἐθνική μας Παιδεία».
4.35 μ.μ.- 4.55 μ.μ.: κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέ θέμα: «Πολυπολιτισμικότητα καί Πολυθρησκευτικότητα: Τό νέο μεταπατερικό μοντέλο σχολικῆς θρησκευτι κῆς ἀγωγῆς».
4.55 μ.μ. – 5.15 μ.μ.: κ. Ἑλένη Βασσάλου, καθηγήτρια Θεολόγος, μέ θέμα: «Ριζικές μεταρρυθμίσεις στή θρησκευτική ἀγωγή ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας».
5.15 μ.μ. – 5.35 μ.μ.: κ. Δημήτρης Νατσιός, Δάσκαλος, μέ θέμα: «Τό κακό θά μᾶς ἔρθει ἀπό τούς διαβασμένους. Θά βγοῦν πράγματα ἀπό τό Σχο λεῖο πού ὁ νοῦς σας δέν φαντάζεται (ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)».
5.35 μ.μ. – 5.50 μ.μ.: π. Λάμπρος Φωτόπουλος, Νομικός - Θεολόγος, μέ θέμα: «Παιδεία καί ἐλευθερία κατά τόν ἅγιο Κοσμᾶ».
5.50 μ.μ. - 6.30 μ.μ.: Συζήτηση
6.30 μ.μ. - 6.50 μ.μ.: Διάλειμμα

Β΄ Συνεδρία:
Πρόεδρος-Συντονιστής π. Ἀντώνιος Μπουσδέκης, ἱδρυτικό μέλος τῆς Ε.Π.Μ.

6.50 μ.μ. – 7.05 μ.μ.: π. Ἰωάννης Φωτόπουλος, Νομικός - Θεολόγος, ἱδρυτικό μέλος τῆς Ε.Π.Μ., μέ θέμα: «Μεταπατερικές παρεμβάσεις στίς Θεολογικές μας Σχολές – Τρόποι διακριτικῶν ἀντιδρά σεων».
7.05 μ.μ. – 7.25 μ.μ.: κ. Γεώργιος Κρίππας, Καθηγητής Ἐλευθ. Πανεπιστημίου, μέ θέμα: «Ἡ κατοχύρωση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν».
7.25 μ.μ. – 7.45 μ.μ.: κ. Χρῆστος Παπασωτηρίου, δικηγόρος παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ, ἱδρυτικό μέλος τῆς Ε.Π.Μ., μέ θέμα: «Τό συνταγματικό δικαίωμα τῶν Ἑλλήνων γονέων γιά τή χριστιανι κή ἀγωγή τῶν Ἑλληνοπαί δων».
7.45 μ.μ. – 8.05 μ.μ.: π. Γεώργιος Εὐθυμίου, ᾿Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν, μέ θέμα: «Ποιμαντική ἀποστολή τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στήν ἐκπαίδευση».
8.05 μ.μ. – 8.25 μ.μ.: π. Σαράντης Σαράντος, Φιλόλογος - Θεολόγος, ἱδρυτικό μέλος τῆς Ε.Π.Μ., μέ θέμα: «Ποιά ἡ προσωπικό τη τα τοῦ μάχιμου Θεολόγου καθηγητοῦ στήν ἐκπαίδευση».
8.15 μ.μ. – 8.45 μ.μ.: Συζήτηση
8.45 μ.μ. – 9.00 μ.μ.: Ἀνάγνωση πορισμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: