Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 20 Μαΐου 2014

Ἀφιερωμένο σὲ ὅλους τούς Τουρκολάγνους τὴν ἐπέτειο τῆς ποντιακῆς γενοκτονίας

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Τὴν ἴδια περίοδο ποὺ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα κάποιοι «ἐθελότυφλοι» καὶ «ραγιαδόφρονες» ἐπιμένουν νὰ ἐπιβάλουν στὰ σχολικά μας βιβλία μιὰ ἐξωραϊσμένη καὶ ἐξωπραγματικὴ εἰκόνα γιὰ τὴν παρουσία τῶν Τούρκων στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, τὴν ἴδια περίοδο ποὺ τὰ ἑλληνικὰ μεγάλα κανάλια προβάλουν μὲ μανία κάποια ἐξωπραγματικὰ τουρκικὰ σήριαλ καλλιεργώντας στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ μιὰ ἀπατηλὴ εἰκόνα γιὰ τὴν σύγχρονη Τουρκία, στὴν ἰδία τὴν Τουρκία ἔχει προκαλέσει σὸκ ἡ δημοσίευση πρὶν ἀπὸ καιρὸ μιᾶς ἀποκαλυπτικότατης ἔρευνας τοῦ ἴδιου τοῦ τουρκικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου σχετικὰ μὲ τὴν εἰκόνα ποὺ ἔχουν γιὰ τοὺς Τούρκους, πολίτες ἄλλων χωρῶν. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὴν ἔρευνα αὐτή, σὲ 27 χῶρες ἡ εἰκόνα τῆς Τουρκίας καὶ τῶν Τούρκων, ὅπως παρουσιάζεται στὰ σχολικὰ βιβλία τῆς ἱστορίας, εἶναι τὸ λιγότερο θὰ ἔλεγε κανεὶς ἀρνητικὴ καὶ φτάνει μέχρι τοῦ σημείου νὰ χαρακτηριστοῦν σὰν ἡ χειρότερη μάστιγα τῆς ἀνθρωπότητας. Μερικὰ ἀπὸ τὰ «κοσμητικὰ ἐπίθετα μὲ τὰ ὁποῖα στολίζουν τοὺς Τούρκους καὶ τὸ πέρασμά τους στὴν ἱστορία εἶναι πολὺ χαρακτηριστικά : «Στρατὸς τοῦ διαβόλου», «Ἀπατεῶνες», «Ὕπουλοι», «Κηφῆνες», «Παράσιτα», «Βιαστές», «Εἰσβολεῖς», «Ἁρπάγες», «Πλιατσικολόγοι», «Βάρβαροί τοῦ Ἀττίλα», «Τύραννοι», εἶναι μόνο λίγα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ ἐπίθετα μὲ τὰ ὁποῖα «κοσμεῖται» ἡ λέξη Τοῦρκος. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι σὲ μιὰ σειρὰ χωρῶν ἀπὸ τὴν Μέση Ἀνατολὴ μέχρι ἀκόμα καὶ τὴν Φιλανδία, οἱ Τοῦρκοι κατέχουν τὸ ρεκὸρ τῶν ἀρνητικῶν χαρακτηρισμῶν σὲ σημεῖο νὰ....
παρομοιάζονται μὲ τὴν μεγαλύτερη συμφορὰ γιὰ τοὺς λαοὺς τῶν χωρῶν αὐτῶν. Τὸ ἐντυπωσιακὸ δὲ εἶναι ὅτι τέτοιοι χαρακτηρισμοὶ ἐμφανίζονται σὲ σχολικὰ βιβλία ἀκόμα καὶ μουσουλμανικῶν χωρῶν, ἀκόμα καὶ χωρῶν ποὺ σήμερα συνδέονται μὲ φιλικὲς καὶ συμμαχικὲς σχέσεις μὲ τὴν Τουρκία. 
Συγκεκριμένα στὴν Ἀλβανία, στὴν ὄγδοη τάξη τῆς στοιχειώδους ἐκπαίδευσης, πάντα σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη ἔκθεση τοῦ τουρκικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου, ἀναφέρετε ὅτι ἀπὸ ὅπου πέρασαν οἱ Τοῦρκοι ἔπεσε μαύρη σκλαβιά, οἱ μάνες βιαστῆκαν, οἱ ἄντρες πουλήθηκαν σὰν δοῦλοι καὶ σκλάβοι. Στὴν Βοσνία Ἐρζεγοβίνη, ἐπίσης μουσουλμανικὴ χώρα ποὺ βοηθήθηκε πολὺ ἀπὸ τὴν Τουρκία, στὴν ἑβδόμη τάξη τῆς στοιχειώδους ἐκπαίδευσης οἱ Τοῦρκοι χαρακτηρίζονται σὰν κλεφτές, βιαστές, ληστές, καὶ παράσιτα καὶ προστίθεται πὼς ἐξ αἰτίας τῆς σκλαβιᾶς στοὺς Τούρκους οἱ λαοὶ τῶν σκλαβωμένων χωρῶν ὑπέστησαν μεγάλη καθυστέρηση στὴν οἰκονομική, κοινωνικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἀνάπτυξη καὶ ἔμειναν πολὺ πίσω σε σύγκριση μὲ τοὺς ἄλλους λαοὺς τῆς Εὐρώπης. Στὰ Σκόπια, ἄλλη μιὰ πολὺ φιλοτουρκη χώρα, στὴν πρώτη τάξη τοῦ Λυκείου ἀναφέρετε πὼς οἱ Τοῦρκοι βασάνιζαν, κρέμαγαν τοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ λαοῦ, τοὺς κάρφωναν πάνω σε πασσάλους, τοὺς ἔγδερναν μὲ τὸν χειρότερο τρόπο. Ἀλλὰ καὶ ἐκτός των Βαλκανίων ὑπάρχουν ἐπίσης πολὺ ἐπικριτικὲς ἀναφορὲς γιὰ τὸ πέρασμα τῶν Τούρκων. Ἔτσι στὴν Οὐκρανία, στὴν ἑβδόμη τάξη τῆς στοιχειώδους ἐκπαίδευσης ἀναφέρετε ὅτι ὁ Χασᾶν πασὰς μετὰ τὴν ἐξέγερση τῆς Κριμαίας ἔφερε στὴν Πόλη τριακοσίους σκλάβους οὐκρανικῆς καταγωγῆς ποὺ τοὺς πούλησε στὸ σκλαβοπάζαρο, (ἀπὸ αὐτοὺς προέρχεται καὶ ἡ περίφημη Χιουρὲμ σουλτάνα στὴν ἀρχὴ σκλάβα στὸ χαρέμι καὶ στὴν συνέχεια σύζυγος τοῦ περίφημου σουλτάνου Σουλεϊμᾶν τοῦ Μεγαλοπρεπῆ) . Ὅπως ἀναφέρουν τὰ σχολικὰ βιβλία τῆς Οὐκρανίας, «Ἐκεῖ χωρίστηκε ἡ μάνα ἀπὸ τὸ παιδί της καὶ ὁ γιὸς ἀπὸ τὸν πατέρα, μέσα ἀπὸ ἕνα ἀνεπανάληπτο θρῆνο τῶν δύστυχων σκλάβων». Εἶναι γνωστὴ βέβαια ἡ θέση τῆς Ἀρμενίας ὅπου στὰ σχολικά της βιβλία καυτηριάζεται μὲ πολὺ ἔντονο τρόπο ὅλη ἡ ἱστορικὴ διαδρομὴ τῶν Τούρκων καὶ φυσικὰ δίνετε μεγάλη ἔμφαση στὴν γενοκτονία ποὺ ἔγινε σὲ βάρος τοῦ ἀρμενικοῦ λαοῦ. Ἐπίσης στὰ σχολικὰ βιβλία τῆς Γερμανίας ἀναφέρετε μὲ ἔντονα ἐπικριτικὸ γιὰ τοὺς Τούρκους ὕφος ἡ καταπίεση τῶν Κούρδων, ἐνῶ ἡ ἴδια ἡ Τουρκία χαρακτηρίζετε σὰν ἕνα ἀκραῖο ἐθνικιστικὸ κράτος καὶ ὅτι ὁ τουρκικὸς στρατὸς χαρακτηρίζεται σὰν στρατὸς βασανιστηρίων. Ἀκόμα καὶ στὰ σχολικὰ βιβλία τῆς μακρινῆς Φιλανδίας ὑπάρχουν ἄκρως ὑποτιμητικὲς γιὰ τοὺς Τούρκους ἀναφορές. Συγκεκριμένα ἀναφέρετε ὅτι στὴν Τουρκία ἀπαγορεύετε ἡ χρήση τῆς μητρικῆς γλώσσας γιὰ τοὺς Κούρδους, ὅτι γίνονται βασανιστήρια σὲ ἄτομα τῶν μειονοτήτων καὶ ὅτι ἀπὸ τὸ 1984 τὸ ΡΚΚ, ποὺ χαρακτηρίζετε σὰν ἀπελευθερωτικὸ κίνημα, ἔχει ἀρχίσει ἔνοπλο ἀγώνα κατὰ τῆς τουρκικῆς καταπίεσης. Οἱ ἔντονα ἐπικριτικὲς γιὰ τὴν Τουρκία καὶ τοὺς Τούρκους ἀναφορὲς σὲ βιβλία τῆς σχολικῆς ἐκπαίδευσης ἐπεκτείνονται καὶ σὲ ἄλλες χῶρες ὅπως ἡ Ἰταλία, Γαλλία, Ρωσία, ἀκόμα καὶ στὶς ΗΠΑ. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ στὴν ἴδια τὴν Τουρκία, στὴν γειτονικὴ Συρία ἔχουν καταγραφεῖ 92, (οἱ περισσότερες), ἐπικριτικὲς ἀναφορὲς γιὰ τὸ πέρασμα τῶν Ὀθωμανῶν καὶ τῶν Τούρκων ἀπὸ τὴν χώρα τους, στὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία 65, στὴν Βουλγαρία 50 καὶ 43 στὴν Βοσνία Ἐρζεγοβίνη. 
Ἕνα ἄλλο μεγάλο ἱστορικὸ-πολιτικὸ σὸκ ποὺ ὑπέστησαν πρόσφατα οἱ Τοῦρκοι εἶναι ὅτι πρὶν ἀπὸ δυὸ χρόνια γιὰ πρώτη φορὰ ἡ Βουλγαρία ἀνακοίνωσε μὲ τὸν τότε πρωθυπουργὸ, Μπόικο Μπορίσοφ, σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα τοῦ ἴδιου τοῦ τουρκικοῦ τύπου, ὅτι θὰ διεκδικήσει ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας ποὺ ὑπέστησαν οἱ Βούλγαροι στὰ τέλη τοῦ δέκατου ἔνατου αἰώνα ἀπὸ τοὺς Τούρκους, μὲ τὶς σφαγὲς ποὺ ἔγιναν τότε σὲ πολλὲς βουλγαρικὲς ἐπαρχίες. Ἄλλη μιὰ δηλαδὴ γενοκτονία ἀπὸ τοὺς Τούρκους ποὺ ἀναζητᾶ τὴν ἱστορική της δικαίωση. Σύμφωνα μὲ τὶς τότε δημοσιογραφικὲς πληροφορίες ποὺ ἔφταναν ἀπὸ τὴν Σόφια, ὁ τότε Βούλγαρος πρωθυπουργὸς φέρονταν νὰ εἶχε δηλώσει στὸν Βούλγαρο δημοσιογράφο, Γεωργκι Κοριτάρωφ, πὼς ἡ Βουλγαρία ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς ἀπαίτησης τῆς ἱστορικῆς δικαίωσης. Ἡ δήλωση αὐτὴ τάραξε τὰ τουρκικὰ ΜΜΕ, ἐνῶ πολλοὶ τὴν Ἄγκυρα τόνιζαν ὅτι αὐτὸ γίνεται κατόπιν πιέσεων τοῦ γνωστοῦ ἀκροδεξιοῦ βουλγαρικοῦ κόμματος, ΑΤΑΚΑ. Τὸ ΑΤΑΚΑ καὶ στὸ παρελθὸν εἶχε καταφερθεῖ ἔντονα κατὰ τῆς Τουρκίας καὶ τὴν εἶχε κατηγορήσει ὅτι ὑποκινεῖ τὴν τουρκόφωνη μουσουλμανικὴ μειονότητα τῆς Βουλγαρίας γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὰ τουρκικὰ συμφέροντα στὴν περιοχή. Συχνὰ ἔχει διοργανώσει μεγάλες διαδηλώσεις στὰ σύνορα Τουρκίας Βουλγαρίας, μὲ ἔντονα ἀντιτουρκικὸ χαρακτήρα προσπαθώντας νὰ ἐμποδίσει τὰ καραβάνια τῶν τουρκόφωνων ψηφοφόρων ποὺ ἔρχονται ὀργανωμένοι ἀπὸ τὴν Τουρκία ὅπου μένουν τὰ τελευταῖα χρόνια, γιὰ νὰ ψηφήσουν σὲ βουλγαρικὲς ἐκλογές. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ ΑΤΑΚΑ ἔχει πρωτοστατήσει στὸ παρελθὸν στὸ βουλγαρικὸ κοινοβούλιο γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς ἀρμενικῆς γενοκτονίας καὶ μάλιστα τὸ 2006 εἶχε φέρει σχετικὸ νομοσχέδιο στὴν βουλγαρικὴ βουλὴ ἀλλὰ τελικά το νομοσχέδιο εἶχε ἀπορριφθεῖ κατόπιν ἔντονων ἀντιδράσεων τῆς Τουρκίας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκπροσώπων τῆς τουρκόφωνης μειονότητας στὴν βουλγαρικὴ βουλή. 
Ἡ σύγχρονη Τουρκία καβαλάει ἐπάνω της τὸ βάρος τῆς γενοκτονίας ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων, Ἀρμενίων, Ἀσσυρίων, Ἀράβων χριστιανῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Σήμερα, ἕνα αἰώνα σχεδὸν μετὰ τὴν διάπραξη αὐτῶν τῶν φρικτῶν ἐγκλημάτων, κάποιοι τουρκολάγνοι ἐπιδιώκουν νὰ μᾶς κάνουν ὄχι μόνο νὰ διαγράψουμε τὴν ἱστορία ἀλλὰ νὰ ἀποδεχτοῦμε ἕνα ἤπιο στὴν ἀρχὴ καὶ στὴ συνέχεια ἐπιβαλλόμενο ἐξισλαμισμὸ τῆς χώρας μας, πρὸς χάριν τῆς ὑποτιθεμένης «δημοκρατίας» τους, γεμίζοντας μὲ μιναρέδες καὶ μουσουλμανικὰ ἱδρύματα τὶς ἑλληνικὲς πόλεις. Ἂν τοὺς ἀφήσουμε καὶ δὲν ἀντιδράσουμε θὰ εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς ὑπεύθυνοι γιὰ τὸ κατάντημά μας!

ΠΗΓΗ: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2014/05/blog-post_19.html

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

εμείς τιμήσαμε την γενοκτονία με Μπουτάρη-Δούρου...!
ΔΕΝ ΣΑΣ ΦΤΑΝΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΤΙΤΑΝΟΜΕΓΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ..?!
...χώρια το τί έχουμε πράξει για τους Κύπριους που είναι αδέρφια μας!
ΙΧΝΟΣ ΤΣΙΠΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΕΠΑΝΩ ΜΑΣ!
ΑΚΟΥΤΕ...? Ι Χ Ν Ο Σ,ανθέλληνες!