Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014

Γιατί δεν θέλουν οι "σωτήρες" τα ελεύθερα ιστολόγια;

Καλή εκκλησιαστική χρονιά!
Το τι μας ετοιμάζουν τις επόμενες μέρες οι "σωτήρες" της Πατρίδας μας... δεν περιγράφεται. Εύστοχο το σχόλιο που αναδημοσιεύουμε. Απηχεί τον πραγματικό προβληματισμό όλων μας. Θα συνεχίσουμε κάνοντας το σταυρό μας. Ο Θεός να μας λυπηθεί και να μας ελεήσει.

Καλῶς τα μᾶς!!!
Ὁποία σύμπτωσις! Παράλληλα μέ τόν ρατσιστικό "ἀντιρατστιστικό" νόμο-φερμουάρ στό στόμα, ἔρχεται τώρα καί ἕνα δικανικό δεκανίκι...ὅλως τυχαίως...ἡ ἐν λόγῳ ἀλλαγή τοῦ ποινικοῦ κώδικος!
Ποινικοποιεῖται μέ βαριά ποινή ἡ ὅποια "προσβολή" τοῦ πολιτεύματος ἀπό τούς πολίτες. Τί σημαίνει τώρα αὐτό; Θά πρέπει νά γίνουν διαυγεῖς διασαφηνίσεις στό τί ἐννοοῦν οἱ Νομοθέτες καί οἰ Κυβερνῆτες μας μέ τόν ὅρο: "προσβολή τοῦ πολιτεύματος". Διότι ἄν ποινικοποιοῦνται: ὁ δημόσιος ἔλεγχος τῶν πολιτικῶν, τά ἀποκαλυπτήρια τῶν ἀνομιῶν τους, ἡ ὅποια ἐλεύθερη κριτική καί ἄποψη ἀναφορικά στά πολιτικά καί πολιτειακά τεκταινόμενα καί οἱ ἀντιδράσεις τῶν πολιτῶν ὅσον ἀφορᾶ ἄδικους, ἐλλιπεῖς, ἀντικοινωνικούς καί "ὕποπτους" Νόμους καί Διατάξεις ἐπιβαλλόμενα στήν κοινωνία, τότε μιλᾶμε γιά μία "προέκταση" τοῦ "ἀντιρατσιστικοῦ" νόμου-φερμουάρ, πού ἔρχεται συνεπικουρικά νά τόν ἐνισχύσει μέ φόβητρα καί τιμωρίες!
Ἡ ἀλλαγή αὐτή τοῦ ποινικοῦ κώδικος, δέν ἔχει μονάχα στόχο τόν κάθε ἐλεύθερα σκεπτόμενο καί δημοκρατικά ἐκφραζόμενο πολίτη, ἀλλά καί τό κάθε ἐλεύθερα σκεπτόμενο καί δημοκρατικά ἐκφραζόμενο ἱστολόγιο. Μάλιστα ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων, ἰδιαιτέρως τρέμει τά μαχόμενα ἱστολόγια (κυρίως τά ὀρθόδοξα, ἀντινεοταξικά καί φιλελληνικά), διότι πολύ ἁπλά ἀπευθύνονται σέ ὅλον τόν κόσμο, εἶναι εὔκολα προσβάσιμα σέ ἑκατομμύρια διαδικτυακούς σέρφερς ἀνά πᾶσα στιγμή καί κυρίως διότι ἀποκαλύπτουν, ἐνημερώνουν, ἀφυπνίζουν, ξεσκεπάζουν, νουθετοῦν καί διαμορφώνουν μαζικά γνῶμες καί συμπεριφορές. Ὅλα αὐτά, ὅμως, ἀντίκεινται στό δαιμονικό πνεῦμα πλήρους χειραγώγησης καί τρομοκρατίας καί τό ὁποῖο ἡ Νέα Ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου ἐπιθυμεῖ διακαῶς νά ἐπιβάλλει σέ ὅλους τούς "Παγκόσμιους Πολίτες"! Εἰδικά ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τά τελευταῖα χρόνια, ὡς στόχαστρο καί ἐπίκεντρο προσοχῆς τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων πρός διάλυση, πλήρη ἔλεγχο κι ἐκμετάλλευσή μας, ὅλοι ζοῦμε καί ὑφιστάμεθα στό πετσί μας τά πολυμέτωπα χτυπήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ἀπό τούς παγκοσμιοποιητές-ὄργανα τῶν σκοτεινῶν ἑωσφορικῶν-σιωνομασονικῶν κέντρων, μέ τίς μεθοδικά κατασκευασμένες καί σερβιρισμένες κρίσεις σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ἐθνικοθρησκευτικοκοινωνικοπολιτικῆς ζωῆς καί καθημερινότητάς μας!
Ἐπίσης, πολλάκις τά τελευταῖα χρόνια, ὅλο καί συχνότερα πετάγονται στήν εἰδησιογραφική ἀτμόσφαιρα πυροτεχνήματα γιά ἐπιβολή αὐστηρῶν ὄρων λειτουργίας καί φίμωσης τῶν μπλόγκς! Μήπως ἄρχισαν τά προεόρτια;...
Κάποτε, ὁ γιγαντιαῖος Γολιάθ ἡττήθη ἀπό τήν σαΐτα τοῦ μικρόσωμου Δαυΐδ.
Μήπως τώρα καί ἡ τερατώδης Νέα Τάξη Πραγμάτων ὑπόκειται συχνά ἧττες καί παρακωλύονται πολλές φορές τά σχέδιά της ἀπό τίς "σαΐτες" (τά σάϊτς) τῶν μικρῶν καί ταπεινῶν μπλόγκερς; Μήπως πρόκειται γιά μία ἀκόμη ἀπεγνωσμένη "νομική" προσπάθεια, ὥστε νά ἐφεύρει τρόπους (τρομονόμους ἐν προκειμένῳ) γιά νά τούς κοντρολάρει καί νά τούς βάλει στό "mute" (χωρίς ἦχο); Καί ὄχι μόνο τούς μπλόγκερς βεβαίως...
Διότι ἄν τό Ἐθνικό μας Πολίτευμα διακυβεύεται καί προσβάλλεται ἀπό τῆς κάθε καρυδιᾶς καρύδι λαθρομετανάστη, ἀνθέλληνα, ἀντίχριστο καί ἐπίβουλο, τότε ἔχει καλῶς ἡ ἀλλαγή τοῦ ποινικοῦ κώδικα. Ἐπειδή ὅμως βλέπουμε πώς τά προαναφερόμενα "εἴδη" ἔχουν "ἐλευθέρας" ἀπ' ἄκρου εἰς ἄκρον στήν πατρίδα μας καί ἀπό τήν "κορυφή ἕως τά νύχια"...βάζουμε τήν καλή ἀνησυχία...
Ὀψόμεθα γιά περαιτέρω διευκρινήσεις τοῦ ποινικοῦ κώδικα... 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: