Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012

Η πνευματική μας προετοιμασία για τις εκλογές


Η δική μας απάντηση για τις εκλογές είναι η προσευχή. Προσευχή όλων μας πριν τις εκλογές. Παράκληση στην Παναγία μας, ανάγνωση  με συντριβή των ψαλμών του Δαβίδ και εκκλησιασμός το πρωί της Κυριακής.


Ο 51ος ψαλμός κατά τον Αγ. Αρσένιο τον Καππαδόκη (όπως το διέσωσε ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος) είναι για να μετανοήσουν οι σκληρόκαρδοι άρχοντες και να γίνουν ευσπλαχνικοι, για να μην βασανίζουν το λαό:

Εἰς τὸ τέλος· συνέσεως τῷ Δαυΐδ· 2 ἐν τῷ ἐλθεῖν Δωὴκ τὸν ᾿Ιδουμαῖον καὶ ἀναγγεῖλαι τῷ Σαοὺλ καὶ εἰπεῖν αὐτῷ· ἦλθε Δαυΐδ εἰς τὸν οἶκον ᾿Αβιμέλεχ. - 3 ΤΙ ΕΓΚΑΥΧᾼ ἐν κακίᾳ, ὁ δυνατός, ἀνομίαν ὅλην τὴν ἡμέραν; 4 ἀδικίαν ἐλογίσατο ἡ γλῶσσά σου· ὡσεὶ ξυρὸν ἠκονημένον ἐποίησας δόλον. 5 ἠγάπησας κακίαν ὑπὲρ ἀγαθωσύνην, ἀδικίαν ὑπὲρ τὸ λαλῆσαι δικαιοσύνην. (διάψαλμα). 6 ἠγάπησας πάντα τὰ ρήματα καταποντισμοῦ, γλῶσσαν δολίαν. 7 διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς καθέλοι σε εἰς τέλος· ἐκτίλαι σε καὶ μεταναστεύσαι σε ἀπὸ σκηνώματός σου καὶ τὸ ρίζωμά σου ἐκ γῆς ζώντων. (διάψαλμα). 8 ὄψονται δίκαιοι καὶ φοβηθήσονται καὶ ἐπ᾿ αὐτὸν γελάσονται καὶ ἐροῦσιν· 9 ἰδοὺ ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔθετο τὸν Θεὸν βοηθὸν αὐτοῦ, ἀλλ᾿ ἐπήλπισεν ἐπὶ τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου αὐτοῦ καὶ ἐνεδυναμώθη ἐπὶ τῇ ματαιότητι αὐτοῦ. 10 ἐγὼ δὲ ὡσεὶ ἐλαία κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ· ἤλπισα ἐπὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 11 ἐξομολογήσομαί σοι εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτι ἐποίησας, καὶ ὑπομενῶ τὸ ὄνομά σου, ὅτι χρηστὸν ἐναντίον τῶν ὁσίων σου.


Ο 137ος ψαλμός κατά τον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη είναι για να φωτίζει ο Θεός τους άρχοντες του τόπου, για να βρίσκουν οι άνθρωποι κατανόηση στα αιτήματά τους:

 Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ, ᾿Αγγαίου καὶ Ζαχαρίου. - ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΜΑΙ σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, καὶ ἐναντίον ἀγγέλων ψαλῶ σοι, ὅτι ἤκουσας πάντα τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου. 2 προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου καὶ ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί σου ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀληθείᾳ σου, ὅτι ἐμεγάλυνας ἐπὶ πᾶν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου. 3 ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί σε, ταχὺ ἐπάκουσόν μου· πολυωρήσεις με ἐν ψυχῇ μου δυνάμει σου. 4 ἐξομολογησάσθωσάν σοι, Κύριε, πάντες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, ὅτι ἤκουσαν πάντα τὰ ρήματα τοῦ στόματός σου. 5 καὶ ἆσάτωσαν ἐν ταῖς ᾠδαῖς Κυρίου, ὅτι μεγάλη ἡ δόξα Κυρίου, 6 ὅτι ὑψηλὸς Κύριος καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορᾷ καὶ τὰ ὑψηλὰ ἀπὸ μακρόθεν γινώσκει. 7 ἐὰν πορευθῶ ἐν μέσῳ θλίψεως, ζήσεις με· ἐπ᾿ ὀργὴν ἐχθρῶν μου ἐξέτεινας χεῖράς σου, καὶ ἔσωσέ με ἡ δεξιά σου. 8 Κύριος ἀνταποδώσει ὑπὲρ ἐμοῦ. Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΟΜΜΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΨΗΦΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ. ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΨΗΦΟ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ, ΤΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΑΣΗ.ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΨΗΦΟ ΣΤΟΝ ΓΜΩΣΤΟ ΠΡΩΗΝ, (ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ), Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ ΤΟΝ ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΝΥΝ! ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ. ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΑΚΟΥΣΤΗΚΑΝ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ, ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. ΑΥΤΟΝ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΜΜΕΣΩΣ ΑΝ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΟΜΜΑ. ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΙΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑΥΤΙΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.ΑΝ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΚΟΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ "ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟ". ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟ ΕΒΑΛΑΝ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΚΑΝΑΛΙ (MICRO CHANNEL)ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΒΟΣΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ.ΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ Ο ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΑΝ ΕΙΧΕ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΙΣ 6ης ΜΑΪΟΥ. ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚΙΚΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΤΙΣ ΔΟΥ; ΚΑΙ ΜΗΠΩΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ; ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΝΕΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ; ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΓΑΛΑΖΟΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ; ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ; ΞΑΝΑ;