Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 12 Μαΐου 2014

Εγκύκλιος για τις εκλογές του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας κ.κ. Νικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΠρωτ. 617
Ἀριθμ.
Διεκπ. 388/5-5-2014


Κυριακὴ  Παραλύτου, 11 Μαΐου 2014

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   98Η


Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η !


Ἤδη πέρασαν τρεῖς ἑβδομάδες ἀπὸ τὸ Πάσχα, ἀπὸ τὴ γιορτὴ τῆς ἀληθινῆς πανηγύρεως καὶ τῆς αὐθεντικῆς εἰρήνης καὶ βρισκόμαστε πάλι μπροστὰ στὴν πρόκληση πολλαπλῶν αὐτὴ τὴ φορὰ ἐκλογῶν. Ὁ πασχαλινὸς ἑορτασμὸς λαμπροφόρος, γεμᾶτος φῶς καὶ χαρά. Ἡ πραγματικότητα ὅμως καὶ πάλι ζοφερή. Ἡ καθημερινότητα δυσβάσταχτη, οἱ προοπτικὲς ἀμφίβολες, οἱ ἐλπίδες ἐξανεμισμένες, οἱ ἐπιλογὲς περιορισμένες. Κρίση πρωτοφανής, προβλήματα τεράστια, πολιτευτὲς πολλοί, ἱκανοὶ ὅμως ἡγέτες ἐλάχιστοι, ὁ λαὸς βουλιαγμένος σὲ σύγχυση καὶ ἀθυμία. Φτώχεια, ἐξουθενωτικὰ μέτρα, ἀνεργία, θλίψη, αἴσθηση ἀδιεξόδου.

Κάποιοι ἰσχυρίζονται ὅτι βλέπουν φῶς. Μάλιστα ἐπαγγέλλονται σωτήριες λύσεις. Οἱ ὑποψήφιοι ὑπόσχονται. Τὰ ὀνόματα τῶν ποικίλων παρατάξεων δίνουν μιὰ εἰκόνα αἰσιοδοξίας. Ἐμεῖς ὅμως, ὁ λαός, ἀκόμη ὑποφέρουμε. Αὐτὸ ποὺ βλέπουμε μᾶς πονάει. Αὐτὸ ποὺ φανταζόμαστε μᾶς τρομάζει. Αὐτὴ εἶναι ἡ ὁρατὴ εἰκόνα τῆς κρίσης, αὐτὸ ποὺ φαίνεται.
Στὴν πραγματικότητα ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ἡ κρίση εἶναι πνευματική. Ἐδῶ εἶναι τὸ πρόβλημα. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἐλπίδες μας εἶναι μόνο πνευματικές. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι καὶ τὰ κριτήριά μας καὶ οἱ πολιτικές μας ἐπιλογὲς καὶ ἡ ψῆφος μας πρέπει νὰ ἔχουν βασικὰ πνευματικὸ ὑπόβαθρο. Ἀλήθεια, πῶς νὰ ψηφίσουμε ἕναν ἄνθρωπο δίχως ἀρετὴ καὶ τόλμη; Πῶς νὰ ἐμπιστευθοῦμε ἡγέτες δίχως σοβαρότητα καὶ ἀρχές, δίχως φόβο Θεοῦ καὶ σεβασμὸ στὴν ἱστορία, δίχως εὐαισθησία πίστεως, δίχως σταθερὲς καὶ ἀξίες; Ἂν σὲ τέτοιους ἐμπιστευθοῦμε τὴν ψῆφο μας, ἁμαρτάνουμε.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ εὐθύνη γενικὰ τῶν πολιτικῶν ἐκπροσώπων μας εἶναι μεγάλη. Αὐτοὶ μᾶς χάλασαν. Αὐτοὶ μᾶς ἔφτιαξαν μία κοινωνία ἀνεκτικὴ στὰ ναρκωτικά, ἀσεβῆ στὰ ἱερά, ἄτονη ἢ ἀναρχικὴ στὶς ἀντιδράσεις. Ἀποποινικοποίησαν τὴ μοιχεία, νομιμοποίησαν τὶς ἀμβλώσεις, θεσμοθέτησαν τὸν πολιτικὸ γάμο καὶ τὶς ἀνίερες συμβιώσεις, κατήργησαν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς. Καὶ τώρα; Τώρα θέλουν νὰ καῖνε τοὺς νεκρούς, νὰ παντρεύουν ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου, νὰ παίρνουν τὰ ὄργανά μας εἰκάζοντας τὴ συναίνεσή μας, νὰ διευκολύνουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ φεύγουν ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο μὲ πολιτικὴ κηδεία, ἀδιάβαστοι, δίχως μιὰ προσευχή, δίχως μιὰ εὐλογία γιὰ τὴν ἄλλη ζωή• μὲ μοναδικὴ σφραγῖδα ἕνα μικρὸ ἠλεκτρονικὸ τσιπάκι καὶ ἕνα τεράστιο ψέμα μέσα καὶ γύρω τους.
Ἀλλὰ καὶ ἡ δική μας εὐθύνη, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δὲν εἶναι μικρή. Ἡ ποιότητα καὶ τὸ ἦθος ἑνὸς λαοῦ δὲν φαίνονται ἀπὸ τὸ πῶς ἐπιτίθεται, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ πῶς γνωρίζει νὰ ἀμύνεται. Ἀπὸ τὰ ἀντανακλαστικά του γιὰ ἀντίδραση. Ἡ πραγματικὴ κρίση φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι ὡς λαὸς δὲν εἴχαμε σύνεση καὶ τόλμη νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν πρωτοφανῆ πρόκληση στὸ οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ ἐπίπεδο. Καὶ τοῦτο διότι ἀποδειχθήκαμε πνευματικὰ γυμνοί. Συνέπεια καὶ αὐτὸ τῆς ἀποϊεροποίησης τῆς ζωῆς μας. Ἕνας στεγνὸς μηδενισμός, μία ἀνόητη ἀσέβεια, ἕνας παθολογικὸς καὶ μυωπικὸς ἐγωκεντρισμός, μιὰ ἄνευρη καὶ ἄκαρπη παιδεία, γκρέμισαν τὴν πίστη μας, ἀποδυνάμωσαν τὰ ἰδανικά, ὁδήγησαν σὲ ἀνόητες ἐπιλογὲς καὶ ἐξαφάνισαν κάθε ἰκμάδα καὶ ἴχνος τόλμης ἀπὸ τὸν λαό μας. Ἕνας λαὸς ποὺ παλινδρομεῖ ἀνάμεσα στὴν ἀγριότητα καὶ τὴν ἀπάθεια, ἀνάμεσα στὸ θράσος καὶ τὴν ἀνοησία, πῶς, ἀγαπητοί μου, νὰ ἀντισταθεῖ; Μᾶς ρούφηξαν τὸ αἷμα κι ἔτσι μᾶς πῆραν καὶ τὰ χρήματα καὶ τὰ δικαιώματα. Καὶ κυρίως τὴν ἀξιοπρέπεια.
Τέτοια κοινωνία μᾶς φτιάξανε. Τέτοια κοινωνία φτιάξαμε. Καὶ ὅλα αὐτὰ στηρίχθηκαν σὲ αὐτοὺς ποὺ ἐκλέξαμε καὶ σὲ μᾶς ποὺ τοὺς ψηφίσαμε. Ἐμεῖς καὶ ἐγκρίνουμε καὶ συγχωροῦμε, καὶ συχνὰ ἀδιαφοροῦμε. Γι’ αὐτὸ φταῖμε. «Ἀθυμία κατέσχε με ἀπὸ ἁμαρτωλῶν τῶν ἐγκαταλιμπανόντων τὸν νόμον σου», λέγει ὁ ψαλμός. Μὲ τέτοια ἀθυμία καὶ βαθὺ πόνο, ἀπευθύνομαι σὲ ὅσους μποροῦν νὰ ἀκούσουν τὴν ἀδύνατη φωνή μου, σήμερα Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου.
Ἔχω ὅμως μέσα μου καὶ μιὰ ἐλπίδα. Τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ ξυπνήσουμε. Ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ ἕνα γερὸ κόλαφο στὸ ἄθλιο σύστημα ποὺ μᾶς ρούφηξε ὅλο τὸ πνεῦμα. Τὸ κακὸ πρέπει νὰ σταματήσει τώρα καὶ ξεκάθαρα. Τὸ κακὸ δὲ δὲν εἶναι ποιοὶ τελικὰ θὰ βγοῦν καὶ τί θὰ κάνουν. Τὸ κακὸ γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ δώσουμε λόγο στὸν Θεὸ καὶ τὴν ἱστορία εἶναι τί θὰ κάνουμε ἐμεῖς, ἡ ὑπεύθυνη ψῆφος ἢ ἡ ἀδιαφορία μας.
Ἂς προσέξουμε πολὺ σὲ αὐτὲς τὶς ἐκλογές. Τὸ μήνυμα ποὺ θὰ δώσουμε πρέπει νὰ εἶναι πνευματικό. Μᾶς λένε ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ σιωπήσει. Δὲν εἶναι δουλειά της νὰ ταράζει τὸν κόσμο. Εἶναι ὅμως ἀποστολή της νὰ ἀφυπνίζει.  Γι’ αὐτὸ καὶ τώρα εἶναι ἡ ὥρα ποὺ πρέπει νὰ μιλήσει. Ἂν πάλι σιωπήσουμε, τότε «καὶ οἱ λίθοι κεκράξονται». Δὲν ἀντέχουμε ἄλλο. Ἔχει ἀποστρέψει τὸ πρόσωπό του ὁ Θεὸς ἀπὸ πάνω μας. Νοιώθουμε ἐντελῶς ἀβοήθητοι σὲ ἕναν κατήφορο χωρὶς τέρμα. Θέλουμε τὸ φρένο τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας. Καὶ αὐτὸ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ψῆφο μας. Ἐμπιστευόμαστε μόνον ἀνθρώπους ποὺ πιστεύουν στὸν Θεό, ποὺ τιμοῦν τὴν ἱστορία καὶ τὶς παραδόσεις μας, ποὺ σέβονται τὸν ἑαυτό τους, ποὺ ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα πάνω ἀπὸ τὰ συμφέροντά τους, πρόσωπα τίμια καὶ μὲ σεβασμὸ στὴν ἱερὴ παρακαταθήκη ποὺ κληρονομήσαμε καὶ ὄχι μὲ ὑποτέλεια στὴν ἄθλια ταυτότητα ποὺ μᾶς κατασκευάζουνε.
Εἶναι πολὺ κρίσιμες αὐτὲς οἱ ἐκλογές. Ἐλπίδα μας -καὶ μάλιστα μεγάλη- εἶναι ὅτι θὰ δώσουν ἕνα σαφὲς καὶ ἠχηρὸ πνευματικὸ μήνυμα στὴν κοινωνία μας, ὅτι θὰ ἐκφρασθεῖ πνευματικὰ ὁ λαός μας. Ἂν κάτι τέτοιο συμβεῖ, τότε θὰ σημάνουν καὶ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀλλαγῆς. Μιᾶς ἀλλαγῆς ποὺ καὶ ἀναγκαία εἶναι καὶ ἐπιθυμητὴ καὶ ἐφικτή. Ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὴν εὐλογημένη κατάσταση ποὺ ὅλοι ἐπιθυμοῦμε εἶναι τεράστια. Ἡ ἀπόσταση πολὺ μικρή. Ὅσο μιὰ ἀπόφαση πνευματική.
 Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ καὶ νὰ στηρίζει τὸν λαὸ καὶ τὸ ἔθνος μας. Ἐμεῖς νὰ ψηφίζουμε κι Ἐκεῖνος νὰ ἐκλέγει. Καὶ νὰ φωτίζει τοὺς ἡγέτες μας «ἵνα καὶ ἡμεῖς ἐν τῇ γαλήνῃ αὐτῶν ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι».
 Μὲ ἀναστάσιμες εὐχὲς καὶ ἀγάπη,
 
† ῾Ο Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 

23 σχόλια:

γιώργος είπε...

Απορώ δεν βρέθηκε ένας χριστιανός να σχολιάσει την εγκύκλιο ; Ούτε ένας;...Εμείς να ψηφίσουμε Σεβασμιότατε , αλλά ποιόν; Δεν γνωρίζετε κάποιον ηγέτη εσείς;Την ΝΔ , το ΠΑΣΟΚ , το ΛΑΟΣ , τη ΧΑ ή τα αντίχριστα κόμματα της αριστεράς ;Ακούμε Σεβασμιότατε , η υπομονή μας πλέον εξαντλήθηκε με όλους αυτούς που καπηλεύτηκαν Χριστό και Ελλάδα .Λύσεις και έργα , αλλά πού;Να μαζέψετε τον κόσμο στους ναούς , να γίνουν λειτουργίες , παρακλήσεις για να αναδείξει ο Χριστός ηγέτες για το πολύπαθο έθνος μας.Ευλογείτε Δέσποτα και προσευχηθείτε μαζί μας.

Κωστας είπε...

φιλε Γιωργο,Χριστος Ανεστη.υπαρχει κατι που μπορουμε να ψηφισουμε.ψαξε λιγο τα κομματα και θα το βρεις.αλλωστε ενα και μοναδικο ειναι.ισως και ο σεβασμιοτατος να εννοει αυτο.φιλικα παντα...

γιώργος είπε...

Χριστός Ανέστη! Εννοείς τη παράταξη Κοινωνία; Να σαι καλά αδελφέ , καλόν αγώνα.

Ανώνυμος είπε...

ναί άλλοι "παράταξη" κι αυτή!..για ψάξ'το βαθύτερα φίλε Γιώργο,να δείς τι απόψεις έχουν για τη νέα τάξη!
μην τρώτε κουτόχορτο,ψάξτε το λίγο!

γιώργος είπε...

Δηλ. για κάντο λιανά , να καταλάβουμε.Συγκεκριμένα πράγματα όμως , όχι αοριστολογίες.Σε ευχαριστώ ανώνυμε/επώνυμε.

Ανώνυμος είπε...

όχι αδελφέ μου,δεν γίνεται...
εγώ απλά σου δείχνω τον καπνό.
δυστυχώς τη φωτιά θα πρέπει να την δείς μόνος.
απλά να ξέρεις οτι η πονηρία περισσεύει πλέον στην κοινωνία που ζούμε...
καλή ψήφο,και με τη νίκη παιδιά.
Ο Χριστός και η Παναγία να βοηθήσει!

γιώργος είπε...

Το σωστό είναι να είμαστε ειλικρινείς.Εδώ που φθάσαμε με τις εθνοπροδοτικές πολιτικές των παραδοσιακών κομμάτων , αλλά και τους προβατόσχημους λύκους που διεκδικούν την ψήφο μας πρέπει να υπάρξει ενημέρωση.Γι αυτό ενημέρωσέ με .

Ανώνυμος είπε...

άκουσε φίλε μου.
όποιος ψάχνει βρίσκει λένε.
το "όπου γής" δεν είναι μέρος για πολιτικές μπούρδες(διότι περι μπουρδών πρόκειται...ιδίως αν αναλογιστείς τη ματαιότητα του όλου πράγματος,μιάς και το σύνταγμα παραμένει το ίδιο γιατί τους βολεύει..)και δεν σκοπεύω προσωπικά να το μετατρέψω σε τέτοιο.
το διαδίκτυο το γνωρίζεις,όπως επίσης πιστεύω και νοημοσύνη διαθέτεις αρκετή.
ρώτησε να δείς τις θέσεις όλων των ενεργών πολιτικών αυτή τη στιγμή στη χώρα).
κάνε μια έρευνα,και θα μάθεις όπως έμαθα και εγώ.
περισσότερα δεν χρειάζονται πιστεύω..
να είσαι καλά,και υγεία πάντα,και προ πάντων ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ,ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ.όλα τ'άλλα είναι τρίχες(γενικότερα).

γιώργος είπε...

Α!Αγαπητέ πίστευω ότι κάνεις λάθος.Τρίχες το ποιός θα μας κυβερνήσει ; Και να το προχωρήσω , όλοι αυτοί οι ανθέλληνες ένα πράμα έχουν στο μυαλό τους , το πως να χτυπήσουνε την ορθοδοξία.Αν είναι όπως τα λες , ποιός ο λόγος να επαναστατήσουν οι πρόγονοι το 1821;Ποιός ο λόγος να αποτινάξουν το μουσουλμανικό ζυγό ;Μα για να μπορούν να λατρεύουν ανεμπόδιστα τον Θεό μας. Να εκπληρώνουν τα λατρευτικά τους καθήκοντα και δικαιώματα χωρίς να κρέμεται το χατζάρι του μουσουλμάνου δήμιου πάνω από το σβέρκο τους.Να μάθουμε τέλος πάντων , ποιοί είναι οι χριστιανοί που είναι σε θέση να παίξουν έναν ρόλο Μακκαβαίου στην πατρίδα μας.Τί πάει να πεί "ψάξε στο ιντερνετ";Εγώ έμαθα για τους κους και τις κες της Κοινωνίας και το λέγω ανεμπόδιστα.Υπάρχει κι άλλη λύση; Να την ακούσω.Ο καιρός είναι καιρός ανάγκης , χωρίς ψευτοδιπλωματικές απαντήσεις , ποιοί είναι οι άλλοι χριστιανοί; Υπάρχουν ; Άντε λοιπόν!

Ανώνυμος είπε...

ωραία λοιπόν,αφού το θέλεις τόσο πολύ και τους εμπιστεύεσαι,μπορείς να τους ψηφίσεις!
σου γράφω κάτι και δεν λές να το καταλάβεις,άρα μιλάω στο βρόντο!
Αν νομίζεις οτι θα εκπροσωπηθείς απο κάποιον απο τους υπάρχοντες(μικρούς ή μεγάλους)πολιτικούς στις θέσεις τις οποίες ανέφερες θα σε απογοητεύσω!
γιατί απλά,ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΕΜΕΙΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ!!! Το ιντερνετ βοά εδώ και κάμποσα χρόνια:ΞΕΠΟΥΛΗΘΗΚΑΜΕ!..εσύ που ζείς?! είσαι ακόμα απο αυτούς που πιστεύουν οτι οποιος απο τα κοράκια που δημιούργησε ένα κόμμα,θέλει το καλό σου ή το δικό μου..?!!
δές τον Καποδίστρια,τη ζωή του,και θα καταλάβεις τι έστί πολιτικός που ΝΟΙΑΣΤΗΚΕ για την πατρίδα του(και μετά κάτσε να χάβεις αυτά που σου λένε ο τάδε και ο δείνα για δήθεν κομματάκια-κατακαημένα που είναι με το μέρος σου και μάχονται με τη δύναμη του Θεού για το καλό σου!)
Μα καλά,ορισμένοι είμαστε εντελώς χαϊβάνια μου φαίνεται!(και βάζω και εμένα μέσα,που πίστεψα πολλές φορές σε "θαύματα"-άσε που πρέπει να λάβεις υπόψιν οτι σου γράφει κάποιος μακράν νεότερός σου-αν και...απ'όσο βλέπω,δεν παίζει και κάνα ρόλο..!)
εσείς έπρεπε να μας οδηγείτε,όχι εμείς!
αλλά έλα που εμείς οι νεότεροι ξεκινάμε βάζοντας δίπλα σε κάθε δήθεν εθνοσωτήρα ένα ερωτηματικό,ενώ εσείς ψάχνετε την ευκολία(ποιός θα σας πεί το καλύτερο ψέμμα!!!..γιατί απλά ΒΑΡΙΕΣΤΕ ΝΑ ΨΑΞΕΤΕ αν είναι όντως αλήθεια ή όχι αυτό που σας ταϊζουν!)
Όταν κάποιος πηγαίνει στην εκκλησία,έστω και αν το κάνει προεκλογικά,ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ είναι "ΚΑΛΟΣ"...!
μάθε λοιπόν αγαπητέ αδελφέ οτι ανήμερα του Αγίου Γεωργίου,εγώ είδα πολιτικούς στο ναό που δεν τους είχα ξαναδεί εκεί ΠΟΤΕ!
αυτό δεν σημαίνει οτι θα τους ψηφίσω κιόλας επειδή ήρθαν!-μη χειρότερα δηλαδή αν είναι αυτό ΠΙΣΤΗ,καλωσύνη και ταπείνωση στον Θεό!..θεομπαίχτης μπορεί να ονομασθεί κάποιος τέτοιος και μόνο!!
κι έπειτα....μιλάς για το συγκεκριμένο κόμμα,και θές πληροφορίες...
εμένα με ρώτησες αν θέλω δημόσια να σου αποκαλύψω τις πηγές μου(και να τους αφανίσουν μετά,γιατί απλά δεν πάνε "με τα νερά τους",να γίνω δηλαδή προδότης ένα πράμα...?!
ε,όχι φίλε μου,δεν μπορώ,αν θέλω να διατηρήσω μια "ελεύθερη φωνή" που λέει τα πράγματα όπως είναι!
εσύ αν ανακαλύψεις μια πολύ ωαρία παραλία....θα την πείς σε όλους να τρέξουν να την βρωμίσουν όπως κάνουν με όλες τις υπόλοιπες..?!!φυσικά και όχι νομίζω!-ας γλυτώσει και κάτι απο την αδηφαγία!
εδώ λοιπόν(αφού το θέλεις στο πιάτο)έχουμε το εξής:βρήκα κάτι,στο είπα(για να σου κρούσω τον κώδωνα)και με καλή πίστη,είπα να στο μεταφέρω για να μην κοιμάσαι τον ύπνο του διακάιου.εάν θές περισσότερα,ψάξ'το,αλλιώς πίστευε και μη ερεύνα!(λές να μπήκα...στο όπου γής...για να σου γράψω και να στερήσω τον ΕΝΑΝ ψήφο στο κόμμα στο οποίο αναφέρθηκες?!)(..αν έτσι πιστεύεις,τότε τί να σου πώ!)
κατα τ'άλλα...όπω σου έγραψα:ΚΑΝΕΝΑΣ πολιτικός δεν θέλει το καλό σου,και αυτός που θα το θέλει θα αργήσει(δεν ξέρω πόσο!).
προς το παρών προσευχήσου,και άσε τους ΣΩΤΗΡΕΣ που καραδοκούν γύρω γύρω,παίζοντας το ρόλο του "αθώου"(εξάλλου δεν θα γίνουν ποτέ κυβέρνηση για να καταλάβεις το ψέμα τους,άρα "γαβγίζουν" εκ του ασφαλούς παντοτε!).και να θυμάσαι:αυτοί είναι πιο ψέυτες και υποκριτές,αλλιώς θα τους είχαν αφανίσει όπως τη χρυσή αυγή(που ναι μεν είναι ψυχάκηδες,αλλά τους πάνε αρκετά κόντρα!
προσευχη λοιπόν,και ότι σε φωτίσει ο Θεός,αυτόν να ψηφίσεις!ας είναι και ο Σαμαράς ή ο Βενιζέλος!άμα θέλει ο Θεός,όλα γίνονται,όλοι αλλάζουν,όλα φτιάχνουν(μην ξεχνάς τον απόστολο Παύλο!-σκότωσε ένα κάρο Χριστιανούς,αλλά μετά έγινε ΜΕΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ!)
εγώ δεν θα σου πω τί να ψηφίσεις,θα σου πώ μόνο:o Θεός να σε φωτίσει,κι εσένα και όλους μας!
καλή επιτυχία!

Ανώνυμος είπε...

υ.γ...όχι,να μην ψηφίσεις τη χ.α.,αν αυτό κατάλαβες απο τα λεγόμενά μου!
υ.γ.2..όχι και βέβαια δεν σε παροτρύνω να ρίξεις λευκό σε καμμία περίπτωση,αυτό κι αν θα είναι "παραίτηση".
προσευχήσου.!και κανένας να μην σου φαίνεται δίκαιος και καλός,ψήφισε κάτι...οτιδήποτε..κι ας κάνεις λάθος(δε σου λέω να σταυρώσεις και κάνα γνωστό λαμόγιο,αλλά κάτι θα βρείς!-πάντως όχι αυτούς που διατυμπανίζουν παντού και πάντα την "αγαθή" τους προαίρεση,και την Χριστιανική-ηθική στάση!
Ο Θεός δεν "διατυμπανίζεται",είναι ταπεινός? ακούς φίλε μου? ΤΑ-ΠΕΙ-ΝΟΣ.

γιώργος είπε...

Λοιπόν αγαπητέ και δεν σε ειρωνεύομαι με το επίθετο αυτό , αλλά αρχίζω και σε καταλαβαίνω.Σωστά αυτοχαρακτηρίζεσαι μικρότερος από μένα .Εγώ υπογράφω τους σχολιασμούς μου με το βαπτιστικό μου όνομα , έτσι όπως με ξέρει Η Αγία Τριάδα.Νομίζω ότι παρερμήνευσες το πνεύμα των σχολιασμών .Πρόσφατα έμαθα για την παράταξη Κοινωνία και πολλές από τις τοποθετήσεις τους με βρίσκουν σύμφωνο.Το πόσο θα είναι εφαρμόσιμες αν γίνουν κυβέρνηση , εξαρτάται από το πόσο πίστη έχουν στον Τριαδικό μας Θεό και πόσο Μακκαβαίοι αισθάνονται.Όσο για την "παραλία" σου αγαπητέ , κράτησέ την για πάρτη σου.Να ξέρεις ότι αυτό είναι εγωϊστικό εκ μέρους σου.Χωρίς προφάσεις και φυσικά χωρίς να είμαι ψηφοφόρος της Κοινωνίας , διέδωσα μέσω της έγκρητης ιστιοσελίδας Όπου Γης την ύπαρξη την εν λόγω παράταξης.Εσύ; Απλά μου τσαμπουνάς αοριστολογίες και αμπελοφιλοσοφίες για μια "παραλία" καθαρή που ίσως να βρίσκεται στη σφαίρα της φαντασίας σου.Ο Κύριος βλέπει το τί κάνει ο καθένας για τον εαυτό του , αλλά και για τους υπολοίπους.Ο Κύριος γνωρίζει και τα δικά μου πεπραγμένα.Σε πληροφορώ ότι προσωπικά έχω ταυτιστεί με το "εμείς" και δουλεύω για αυτό το σκοπό.Δεν επιδιώκω μπράβο και συγχαρητήρια από κανέναν.Θέλω να αρέσω μόνο στον Κύριο Ιησού Χριστό.Ούτε θέλω να σε πείσω για κάτι.Θεωρώ την πλειοψηφία των πολιτικών που κυβέρνησαν τη χώρα μου προδότες , βουτηγμένους στη μασονία και στον σατανισμό.Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήμουν νέο παλικάρι περιμένοντας κάθαρση στον δημόσιο βίο.Όσο είδες εσύ με την υπόθεση Simens άλλο τόσο είδα και εγώ.Για να μην τα πολυλογούμε , σε ευχαριστώ που έστω κι έτσι , αντάλλαξες μαζί μου κάποιες σκέψεις.Εγώ προσεύχομαι για να αναδείξει ο Θεός μας Έλληνες Μακκαβαίους.Μακάρι να είσαι μαζί μου.

Ανώνυμος είπε...

με συγχωρείς,αλλά δεν καταλαβαίνω το "πνέυμα" σου,και τί εννοείς "μικρότερός" σου.
όσο για την "παραλία",ναί ακούγεται εγωιστικό όπως το θέτεις(όχι όμως όπως το έθεσα εγώ..)
εγώ, το "εμείς"που περιγράφεις δεν το είδα απο κανέναν,και παραόλα αυτά το στηρίζω κι εγώ με τον τρόπο μου-αλλά δεν θα το στηρίξω σε καμμία περίπτωση με τον δικό σου!
αν ήταν έτσι,ο γέροντας Παΐσιος,θα μιλούσε σε όλους που πήγαιναν να τον επισκεφθούν με τον ίδιο τρόπο!
τί θές να πείς...?οτι ήταν κι εκείνος εγωιστής και έκανε "διακρίσεις"(με την κακή έννοια)?
όχι-εγώ δεν είμαι ο γέροντας,ούτε και την είδα έτσι,στο γράφω διότι είναι πανεύκολο για σένα απ'ότι βλέπω να κολλήσεις "ταμπέλες" σε κάποιον,απλά και μόνο επειδή αδυνατείς να τον καταλάβεις.
δεν πειράζει,σου ξαναλέω,δεν είμαστε όλοι για όλα..!(ελπίζω τώρα να με καταννοείς).
κατα τ'άλλα,άμα θέλεις να υπογράφεις με το όνομά σου είτε εδώ είτε όπου θές,είσαι ελέυθερος,όπως είμαι και εγώ(που δεν θέλω να συμμετέχω σε κανενός το φακέλλωμα,ούτε και να ξέρει ο καθένας ακόμα και τί βρακί φοράω!)(με συγχωρείς αν σου χαλάω την "παρέα" σε αυτό!)
κατα τα άλλα,και πάλι δεν νομίζω οτι σου έκρυψα κάτι,το ίντερνετ είανι ορθάνοιχτο και μπορείς να βρείς ΤΑ ΠΑΝΤΑ -ΑΝ ΘΕΣ-(..μιάς και το γνωρίζεις τόσο καλά,που θές να βάζεις και την υπογραφή σου σε αυτό και τις σελίδες του).
Αυτό που με χαλάει μονάχα,είναι το πόσο αρνητικοί είστε στο καθετί διαφορετικό έχετε σκεφτεί και αποφασίσει,και η απεγνωσμένη προσπάθεια να πιαστείτε απο την πρώτη διαθέσιμη-εύκαιρη ιδέα/παράταξη,μόνο και μόνο γιατί σας έπεισαν!
Ένα τελευταίο:μην μου ξαναγράψεις ποτέ για αριστερούς-μίζερους ανθρώπους(διότι σε αυτή τη χώρα,αριστερά δεν υπήρξε ποτέ!...κεφάλαιο και καπιταλιστές ΜΠΟΡΕΙ..αριστερά ΟΧΙ !).
Αυτό που σας/μας τάϊσαν τόσα χρόνια ηταν σκάνδαλα,όπως σωστά είπες,και μια κουλτούρα θολή και αναρχικού τύπου-και όχι επαναστατικού χαρακτήρα)
Ο Θεός μαζί σου φίλε μου,και πάντα να είσαι καλά,μέσα στην αγκαλιά του Χριστού και της μητέρας Παναγίας και να σε προσέχουν!
καλή συνέχεια πάντα!

Ανώνυμος είπε...

υ.γ.
μιάς και πιάνουμε και το όνομα του Κυριου στο στόμα μας...σκέφτηκες ποτέ οτι δουλεύοντας για το "εμείς" που γράφεις,μήπως αντί για καλό κάνεις το αντίθετο και στηρίζεις ανθρώπους που έπεισαν εσένα,αλλά τελικά δεν είναι αυτό λένε,διότι σου λείπουν βασικές πληροφορίες γι αυτούς..?
διάβασες ποτέ σου πίσω απο τις "γραμμές" και τα λόγια τους..?
και καθ'ότι καχύποπτος,να σε ρωτήσω ακόμα:έκανες λάθη στο παρελθόν ακολουθώντας αυτούς που ανέφερες όπως λες...
πώς είσαι σίγουρος οτι δεν κάνεις και τώρα!
ξύπνα φίλε μου!πολιτική και Θεός δεν πάνε μαζί!
πολιτική και συμφέροντα:ναι.
Ο Θεός,πάντα στο περιθώριο,αλλιώς θα ήμασταν ισχυροί τώρα,και δεν θα επικρατούσε το χάος!
αυτά....και πολλά γράψαμε εδω μέσα!
σου είπα οτι σέβομαι αυτόν τον χώρο και δεν θέλω να γράφω για τους αντίΧριστους πολιτικούς εδώ,είναι βεβήλωση!

γιώργος είπε...

Αρπάζω την ευκαιρία σήμερα , ανήμερα της εορτής του Μεγάλου Κωνσταντίνου , για να απαντήσω στο τελευταίο σχολιασμό σου ό, τι πολιτική και Θεός δεν πάνε μαζί.Και μόνο η περίπτωση αυτού του Μεγάλου όπως τον χαρακτήρισε εξ αρχής η μία αγία καθολική κι αποστολική εκκλησία μας , αποδεικνύει το πόσο μεγάλο λάθος κάνεις.Αλλά ας επανοτοποθετηθούμε στο θέμα της συζήτησής μας.Όσοι Έλληνες χριστιανοί , μέλη ενεργά της εκκλησίας , βλέπουν τον κατήφορο της πατρίδας μας , έχουν αντιληφθεί ότι η απαξίωση των αρχών , των ιδανικών που γαλούχησαν γενιές Ελλήνων είναι , η απαξίωση δηλ , χαρακτηριστικό των σύγχρονων πολιτικών μας.Αναζητώντας νέα πρόσωπα που έχουν πίστη σε αυτ τα ιδανικά , περιηγήθηκα στο ιντερνετ και ανακάλυψα τους ανθρώπους της Κοινωνίας που πρεσβεύουν αυτό ακριβώς το πράμα.Όπως κι εσύ ανακάλυψες την δική σου λύση στο θέμα μας.Αν θεωρείς το ιντερνετ ένα είδος ανθρώπινης παγίδας , εσύ γιατί το χρησιμοποιείς;Δεν πιάνομαι από προχειρότητες και δεν είμαι ευκολόπιστος όπως κατηγορείς , αλλά καλόπιστος.Ποιό είναι το διαφορετικό να ακολουθήσω , που όμως δεν μου το λες ;Ο Μακρυγιάννης τονίζει ότι πρέπει να λειτουργούμε στο ΕΜΕΙΣ , εσύ είσαι ανώτερος του Στρατηγού ; Άκου αγαπητέ Ανώνυμε , η εποχή μας είναι εποχή ομολογίας Χριστού και πατρίδος.Αν ο Θεός είναι μαζί μας , ποιός θα σταθεί εναντίον μας ; Χρειαζόμαστε ηγέτες Μακκαβαίους και μπορεί τέτοιοι να είναι οι της Κοινωνίας ή αυτοί που εσύ γνωρίζεις.Σέβομαι το Όπου γης που φιλοξενεί τους σχολιασμούς μας και δεν θεωρώ βεβήλωση το ότι γράφω κι ανταλλάσω τις απόψεις μου.Χριστός Ανέστη!

Ανώνυμος είπε...

συμβουλή:εάν δεν αντέχεις την πραγματικότητα(τη σημερινή και το πώς αυτή διαμορφώνεται),σε συμβουλεύω να βρείς μια χρονομηχανή,να μπείς μέσα και να βρεθείς στην εποχή του Μέγα Κων/νου και της Αγίας Ελένης.
Και τότε,με τις ΤΟΤΕ συνθήκες..
ΝΑΙ..φυσικά και ισχύουν αυτά που λές,αλλά μην επιχειρείς να συγκρίνεις το τότε με το σήμερα(στο οποίο ζούμε και εσύ και εγώ,άσχετα αν το θέλουμε ή όχι).
Εμένα το παρελθόν καλώς η κακώς μου ακούγεται λίγο σαν υπεκφυγή.Ωστόσο ποτέ δεν σου έγραψα για κανέναν "που γνωρίζω εγώ και όχι εσύ"και είναι "καλύτερος" απο αυτούς στους οποίους αναφέρεσαι συνεχώς!
Σου εξήγησα απλώς, οτι αυτο που πιστεύεις οτι "είναι" αυτοί,ή ότι θα "κάνουν" αυτοί,είναι φρούδα ελπίδα,και κατ'εμέ(που όπως σου έγραψα το έψαξα γιατί και εμένα με ενδιέφερε,καθ'ότι όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι και έιμαστε στο "ψάξιμο" για κάποιον ηγέτη),ΟΥΤΕ αυτοί ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ή που λένε!
Εγώ αυτό σου το έγραψα,χωρίς να σου παρουσιάσω κανέναν "σωτήρα",ούτε καν αναφέρθηκα ποτέ σε αυτό,μη βάζεις λόγια στο στόμα μου(ξαναδιάβασε τα σχόλια αν θές να βεβαιωθείς).
Επίσης,το αν ξέρω τί είναι το ίντερνετ και ή όχι(απο εσένα που απ'όσο βλέπω,ξεκίνησες "χτές" να το χρησιμοποιείς)άσε να το κρίνει ο χρόνος....
Εγώ μια γνώμη σου έγραψα,και απ'ότι βλέπεις δεν ασχολήθηκε κανείς άλλος μαζί σου,ακόμα και αυτός που ρώτησες στην αρχή!
Ξαναδιάβασε τα σχόλιά που έχουμε γράψει(μήπως καταλάβεις)αλλά και πάλι είσαι εκτός θέματος,λυπάμαι που η συζήτηση καταλήγει έτσι..
Απλά εγώ φταίω που είπα να σου ανοίξω λίγο τους οφθαλμούς,αφού δεν το εκανε κανένας άλλος..(τους οποίους οφθαλμούς απ'ότι βλέπω προτιμάς να κρατάς κλειστούς...και πάλι όμως όλα καλά!)
Εσύ πάλι,αντί να ακούσεις μια γνώμη και να κινητοποιηθείς να το ψάξεις μόνος σου,ζητάς "αποδείξεις",τις οποίες δεν δύναμαι να σου παρέχω,γιατί απλά δεν θέλω να αποκαλύψω πού,πώς και γιατί βρήκα κάποια πράγματα για αυτούς.
ούτε και κάνω προεκλογικό αγώνα για κανέναν απ'όσο είδες.
Με χλεύασες:1)οτι βλέπω όνειρα και "παραλίες"(επειδή σου έδωσα ένα ατυχες?..παράδειγμα για κάτι άλλο).2)οτι δεν ξέρω να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο,ενώ εσύ ,ναι.
3)καταφέρθηκες εναντίον μου οτι σου προσπαθώ να σε πείσω να ψηφίσεις κάποιον...(ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΊΠΕΣ ΠΟΙΟΝ...)
4)θεώρησες οτι πρέπει να είσαι καχύποπτος μαζί μου,μόνο και μόνο γιατί σου είπα την αλήθεια(την οποία και εγώ τυχαία την έμαθα)
και 5)αντί να πείς ευχαριστώ που ασχολήθηκε τόσο πολύ κάποιος να σου γράψει δυο πράγματα,μπάς και δείς το δοκάρι που προσπαθούν να μας χώσουν στο μάτι,κάθεσαι και λές οτι σου κατέβει,επειδή θεωρείς οτι ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ,κι εγώ όχι..
Αντί δηλαδή να βάλεις το ερωτηματικό σε ολους αυτούς,το βάζεις σε εμένα.Προτιμάς δηλαδή να σου φταίω εγώ,να σου λέω ψέμματα εγώ,να είμαι λάθος εγώ,παρά το κόμμα!Αρα φίλε μου Επώνυμε,δεν είσαι καθόλου στο εμείς,αλλά στο απόλυτο ΕΓΩ σου...σωστά?
εγώ λοιπόν εδώ σιωπώ,και φυσικά δεν πιάνω κακίες(αυτό μου έλειπε τώρα!)(αν έτσι κατάλαβες).
Να έχεις λοιπόν μια καλή ημέρα,και να χαίρεσαι τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες σου,μιας και για εμένα προσωπικά αυτή η μέρα είναι μεγάλη,κι ας μην έχω κανέναν δικό μου με τέτοιο όνομα.
και του χρόνου με υγεία λοιπόν!

γιώργος είπε...

...;...τί να πώ;...ας είμαι εγώ αυτός που δεν θα συνεχίσει την συζήτηση και βάζω τέλος πάντων τελεία.

Ανώνυμος είπε...

...μα μόλις έκλεισε πιο πάνω...αλλά ούτε κι αυτό το κατάλαβες καλε μου άνθρωπε..και αρκέστηκες να "βαλεις πάλι ΕΣΥ την τελεία",άκρατος εγωισμός δηλαδή...
το μόνο που με στεναχωρεί είναι που ούτε κάν αντιγύρισες τις ευχές,αλλά και πάλι δεν πειράζει,είπαμε..ο Θεός πάντα σε δεύτερη μοίρα!
ας είναι...

Ανώνυμος είπε...

ορίστε λοιπόν φίλε μου Γιώργο ένα λίνκ,στο οποίο μπορείς να διαβάσεις κάποια πράγματα για την παράταξη που αναφέρεις...
http://antiparakmi.blogspot.com/2014/02/blog-post_5.html

τα συμπεράσματα δικά σου(και αν θέλεις,μπορείς να αναζητήσεις και αλλού πληροφορίες,αυτό είναι ΕΝΑ μόνο λινκ,και φυσικά υπάρχουν κι άλλα)
και μετά μιλάνε για "προβατόσχημους" λύκους στο site τους!-η απόλυτη απατεωνιά δηλαδή!

Ανώνυμος είπε...

Άλλος ανώνυμος:

Για να μην αναρωτιέστε, κ. Γιώργο πού το πάει ο νεαρός συνομιλητής σας, ο ιστολόγος του antiparakmi υποστηρίζει τη ΧΑ. Άντε γιατί πήξαμε στα υπονοούμενα εδώ μέσα. Γι' αυτό σας κοπάναγε τα "δεν πρόκειται να κυβερνήσει η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" και μιλάει εκ του ασφαλούς". Ενώ η ΧΑ προωθείται με κάθε τρόπο και όπου να 'ναι θα τη δούμε σε συγκυβέρνηση. Έχουν ακουστεί ήδη σχετικές φωνές από πασόκ-νδ. ΜΆΑΑΑΛΙΣΤΑ, αυτοί είναι οι αντινεοταξίτες που θα σώσουν το έθνος, οι προσκυνημένοι του Χίτλερ, λάτρεις του Δία, υβριστές του Χριστού, δολοφόνοι συνανθρώπων μας... Αφήνω το γεγονός ότι πρώην μέλη της αναφέρουν ότι έπαιρνε λεφτά χρόνια πριν από τα δύο μεγάλα κόμματα. Που τα παίρνουν απ' έξω. Αλλά είπαμε, πολιτική και Χριστός δεν πάνε μαζί, γι' αυτό ας ακολουθήσουμε το "πολιτική και διάβολος".

Αφού είσαι τόσο καλός στην έρευνα νεαρέ φίλε, κάνε μια έρευνα και για τα παγανά με τα μαύρα μπλουζάκια. Να σε βοηθήσω: ξεκίνα από το egolpion.

Και χαμήλωσε λίγο τον αμανέ. Κι εγώ 27 χρονών είμαι και μ' έκανες να ντραπώ για τη γενιά μου.

Ανώνυμος είπε...

α,μάλιστα.....
ακόμα και αν υποστηρίζουν τη χ.α.
και οι άλλοι δεν πάνε πίσω,οπότε και πάλι λάθος είσαι!
και δεν είμαι 27 χρονών(και φυσικά,αν με την "εξυπνάδα" σου νομίζεις οτι θα σου πώ πόσο είμαι,γελιέσαι)
τέλοσπάντων,δεν πειράζει παιδιά,υγεία!
αν απο τα συμφραζόμενα καταλάβατε οτι σας μιλούσα για τη χ.α.,τότε δεν υπάρχει λόγος να το συνεχίσουμε γενικότερα.
α,κι όποιος ντρέπεται για τη γενιά του,ας κάνει κάτι...οτι μπορεί!
σίγουρα,όχι αγώνα απο τον καναπέ ούτε στις καφετέριες με το φραπέ στο χέρι.

Ανώνυμος είπε...

..ούτε με "μπηχτές" και ειρωνίες..
έτσι..."νεαρέ" φίλε μου..?!

Ανώνυμος είπε...

Ζητώ δημόσια συγγνώμη απο όλους σας για τα άνωθεν γραφόμενά μου,όσον αφορά την παράταξη του πατέρα Βασίλειου Βολουδάκη!
Τα αδιέξοδα των τελευταίων ετών όσον αφορά τους πολιτικούς που δραστηριοποιούντε τα τελυεταία χρόνια στη χώρα,καμμιά φορά
δεν αφήνουν σε κάποιους απο εμάς τα περιθώρια να δίνουμε "χώρο" σε νέες πρωτοβουλίες και μάλιστα αξιόλογες!
Ακόμα και το διαδίκτυο,έχει γεμίσει με διάφορα ψέμματα και συκοφαντίες,τα οποία δεν είναι πάντοτε δυνατόν να ελεγχθούν,
όσο διεξοδικά και να αναζητήσει κάποιος την πραγματικότητα!
Οι άνωθεν ατυχείς αναφορές απο πλευράς μου στην παράταξη "Κοινωνία"(ακόμα και ως "θέμα συζήτησης"με αναγνώστη του blog)
καθώς και οι πληροφορίες που διαχέονται μαζικά σε διάφορα πολιτικά "στέκια",καθώς και η έλλειψη κατ'ιδίαν γνωριμίας,επικοινωνίας,επαφής
με υποψηφίους ή στελέχη ή μέλη της παράταξης και των ιδεών της,με έκαναν να πιστεύω οτι ΚΑΙ η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων,
είναι "μία απο τα ίδια",κάτι που δεν ευσταθεί.
Ζητώ λοιπόν ΣΥΓΓΝΩΜΗ απο όλους σας για ενεδεχόμενη αναστάτωση ή τυχόν θλίψη,αποστροφή που προκάλεσα,
και σας προτρέπω και εγώ με τη σειρά μου να υποστηρίξετε ΑΝΟΙΚΤΑ πλέον την παράταξη ΚΟΙΩΝΙΑ!
σας ευχαριστώ πολύ,τα λάθη είναι ανθρώπινα και εύχομαι ως τέτοιο να αντιομετωπίσετε και το δικό μου!
καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους της παράταξης,μέσα απο την καρδιά μου,και με τη νίκη πολύ σύντομα!
Πατέρα Βασίλειε,ευλογέιτε(αν και δεν σας γνωρίζω απο κοντά),εύχομαι το όραμά σας να γίνει πραγματικότητα,πολύ σύντομα!