Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

«Και ού μετενόησαν»!

Στα κεφάλαια 8 και 16 του θεοπνεύστου βιβλίου της «Αποκαλύψεως» όπου ό ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει την πολυσύνθετη οπτασία «των επτά σαλπίγγων» και το περιεχόμενο των «επτά φιαλών», αναφέρονται για τούς ανθρώπους πού δέχθηκαν τις πληγές, τρεις λέξεις: «Και ού μετενόησαν»!  

Παρ’ όλες δηλαδή τις φοβερές τιμωρίες τού Θεού και τα συγκλονιστικά γεγονότα πού ό Θεός παραχώρησε να συμβούν στο πρόσωπο της γης και πού περιγράφονται με ζωηρά χρώματα, οι άνθρωποι δεν μετενόησαν! Λοιμικές αρρώστιες θέρισαν τούς ανθρώπους, οι θάλασσες, οι ποταμοί και οι πηγές μολύνθηκαν με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή στον πλανήτη της γης- Ό ήλιος ζεμάτισε τούς ανθρώπους με καύμα μέγα, οι ποταμοί ξεράθηκαν και ή γη στέγνωσε. Από τον ουρανό έπεσε χαλάζι, του όποιου κάθε κόκκος είχε βάρος περί τα 4 κιλά. Νησιά χάθηκαν και βουνά εξαφανίστηκαν. Όμως οι άνθρωποι «ού μετενόησαν»! Και το χειρότερο δεν έμειναν ως εκεί. Προχώρησαν πολύ περισσότερο: «Έβλασφήμησαν τον Θεόν»! (Άποκ. ιστ' [16] 21).

Και μόνο πού τα φαντάζεται κανείς αυτά συγκλονίζεται, τον κυριεύει σύγκρυο και πανικός. Ενώ ό Θεός με τις άληθινές, τις παιδαγωγικές και δίκαιες κρίσεις του (βλ. Άποκ. ις’ [16] 7) - δηλαδή με τις επεμβάσεις της παναγάπης του - προσπαθούσε να τούς συνεφέρει από το μεθύσι της αμαρτίας,αυτοί αντί να ανταποκριθούν θετικά και με ευγνωμοσύνη,βλασφημούσαν το πανάγιο όνομά του! Αλλά ας μη απορούμε για τη στάση των ανθρώπων εκείνων. Τα ίδια δεν συμβαίνουν και στις μέρες μας; Να απαριθμήσουμε επεμβάσεις του τρισάγιου Θεού στους καιρούς μας; Επεμβάσεις πού είναι σα­φώς παραχωρήσεις της παναγάπης του με σκοπό να μάς βοηθήσει σε μετάνοια και επιστροφή; ’Άς αναφέρουμε κάποιες επιλεκτικά.
Στις 26 Απριλίου του 1986 έξερράγη ό αντιδραστήρας  του πυρηνικού σταθμού στο Τσέρνομπιλ, στα σύνορα Ρωσίας, Ουκρανίας και Λευκορωσίας. Ή έκρηξη ήταν τόσο φοβερή, ώστε είχε γραφεί ότι ή νύχτα της 26.4.1986 έχει αλλάξει όλη την ιστορία της άνθρωπότητος.
Τον Απρίλιο τού 2010 γιγαντιαία πε­τρελαιοκηλίδα στον κόλπο τού Μεξι­κού μόλυνε πάνω από 160 χλμ. ακτών της Λουϊζιάνα και κατέστρεψε όλη την αλιεία τριών πολιτειών των ΗΠΑ. Προκάλεσε τον θάνατο 11 ανθρώπων και χαρακτηρίστηκε ως ή μεγαλύτερη οι­κολογική καταστροφή στην ιστορία των ΗΠΑ.
Τον Ιούλιο τού 2010 τεράστια πετρελαιοκηλίδα στην πόλη Ντάλιάν της ΒΑ Κίνας, πού επεκτάθηκε σε ακτίνα 430 τετρ. χλμ. στην Κίτρινη θάλασσα, είχε φοβερές συνέπειες.
Τον Μάρτιο τού 2011 τεράστιο τσουνάμι προκάλεσε στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας καταστροφή πού παρ’ όλίγο να υπερβεί εκείνην πού προκάλεσε ή έκρηξη στο Τσέρνομπιλ.
Εξάλλου είχαμε εκτεταμένα μέτωπα πυρκαϊών, στις όποιες κάηκαν εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικών εκτάσεων αλλά και κατοικημένες περιοχές όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στις ΗΠΑ και σε χώρες της Ευρώπης και στη Ρωσία και στην Αυστραλία.
Σεισμοί μεγάλοι σε περιοχές του πλανήτη μας ισοπέδωσαν πόλεις και κωμοπόλεις. Το 2007 τα νησιά τού Σολομώντος κτυπήθηκαν από σεισμό και τσουνάμι, πού προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές και είχε πάνω από 300.000 νεκρούς στα παράλια της νοτιοανατολικής Ασίας. Το 2010 ή Αϊτή κτυπήθηκε από καταστροφικότατο σεισμό 7,3 ρίχτερ. Σε πόλεις της Ιαπωνίας το 2011 τουλάχιστον 785 άνθρωποι φονεύθηκαν από σειρά φο­βερών σεισμών κλπ.
Αυτά και πολλά άλλα δεινά από παιδαγωγικές παραχωρήσεις τού άγιου Θεού συμβαίνουν στον πλανήτη μας, εκτός από τούς πολέμους πού μαίνονται σε αρκετές χώρες με χιλιάδες νεκρούς...
Όλα αυτά βέβαια δεν συμβαίνουν χωρίς την παραχώρηση ή την ανοχή τού Θεού, ό Όποιος κυβερνά τα πάντα και τα κατευθύνει κατά την αγαθή βουλή του. Το τονίζουν αυτό όλοι οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα ό άγιος Γρηγόριος Νύσσης, ό όποιος διδάσκει: «Ούδέν άθεεί των έν τω κόσμω έστί»  τίποτε δεν υπάρχει μέσα στον κόσμο χωρίς να θέλει ό Θεός, αλλά όλα εξαρτώνται από τη θεία βούληση, κι εφόσον ή θεότητα είναι σοφή και προνοητική, τα κυβερνά οπωσδήπο­τε κι αυτά κάποια λογική πού φέρει τα γνωρίσματα της θείας σοφίας και της προνοητικής επιμέλειας. Κάτι πού θα συνέβαινε τυχαία και άσκοπα, δεν θα μπορούσε να είναι έργο τού Θεού. Γιατί γνώρισμα τού Θεού είναι, όπως λέει ή Γ ραφή, ότι κάνει τα πάντα με σοφία(*).
Ό Θεός λοιπόν εργάζεται και σήμερα, όπως και σε κάθε άλλη εποχή, για τη σωτηρία μας, πού είναι καρπός της δικής του χάριτος, της δικής μας μετάνοιας και τού προσωπικού μας αγώνα. Πλην όμως ή εικόνα τού κόσμου μας είναι δυστυχώς αύτη πού αναφέρει το βιβλίο της «Άποκαλύψεως». Και σήμερα ισχύει το «ού μετενόησαν» και το «έβλασφήμησαν τον Θεόν». Διό­τι όχι μόνο δεν μετανοούμε, αλλά και βλασφημούμε το άγιο όνομά του! Και προκαλούμε τη δίκαιη οργή του με τη σαρκολατρία, τον γυμνισμό, τη σατανολατρία, τη μαμωνολατρία, τη δαιμονική μας οίηση για την τεχνολογία μας, την αδιαφορία μας για τούς λαούς πού δυστυχούν και για τα παιδιά πού πε­θαίνουν από την πείνα... Οι ελάχιστες εξαιρέσεις σ’ αύτη τη διαγωγή πού λυ­πεί τον πανάγαθο Θεό και ευφραίνει αφάνταστα τον διάβολο, πιστοποιούν τον κανόνα.
Όχι! Δεν υπάρχει άλλος δρόμος σωτηρίας τού κόσμου μας. Τα οικονομικά προγράμματα και οι χωρίς Χριστό οργανισμοί ειρήνης και τα χωρίς Χριστό σύμφωνα φιλίας δεν ωφελούν. Ένα χρειάζεται: μετάνοια. Μετάνοια ειλικρινής, εκ βάθους ψυχής. Όλων. Αρχόν­των πολιτικών και εκκλησιαστικών. Και λαού.
'Ο λόγος τού Πνεύματος τού Θεού είναι ξεκάθαρος: Θυμηθείτε, φωνάζει ό προφήτης, όλα αυτά και στενάξτε- μετανοήστε όσοι πλανηθήκατε, επιστρέψτε στον Θεό με την καρδιά σας (βλ. Ήσ. μστ [46] 8). Όχι δηλαδή τυπι­κή, εξωτερική επιστροφή, αλλά με βαθιά συναίσθηση και συντριβή καρδιάς. Αύτη είναι ή θεάρεστη μετάνοια. Μόνο έτσι θα δούμε καλύτερες μέρες.
 (*)Γρ. Νύσσης, Περί των νηπίων πρό ώρας άφαρπαζομένων, ΕΠΕ 8, 446. ("Ο ΣΩΤΗΡ", 1-12-2011)
πηγή: http://aktines.blogspot.com/2011/12/blog-post_3163.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: