Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

Ἀπ’ τὸν «Χορὸ τοῦ Ζαλόγγου» στὰ … τσιφτετέλια τῆς τηλεόρασης!

Πῶς ἀλλάζουν οἱ καιροί!.. Πῶς ἀλλάζουν τὰ ἤθη!.. Ἂν σκεφτοῦμε, ὅτι σὰν σήμερα  ἀκριβῶς (16 Δεκεμβρίου) τὸ 1803, πενήντα ἑπτὰ (57) Σουλιωτοποῦλες χόρεψαν τὸ χορὸ τοῦ Ζαλόγγου καὶ ἔπεσαν στὸ γκρεμὸ μαζὶ μὲ τὰ παιδιά τους, γιὰ νὰ μὴν παραδοθοῦν στοὺς Τούρκους, ἐνῶ σήμερα κυριαρχοῦν τὰ ἀνατολίτικα τσιφτετέλια καὶ οἱ τούρκικες τηλεοπτικὲς σειρές, ἁπλῶς προβληματίζεσαι πῶς θὰ εἶναι ἡ Ἑλλάδα τοῦ αὔριο!  

ΙΣΩΣ εἶναι ἄγνωστο τὸ Ζάλογγο γιὰ ὁρισμένους. Τὸ βουνὸ τῆς Ἠπείρου, κοντὰ στὸν ποταμὸ Ἀχέροντα, ποὺ ἀποτελεῖ τμῆμα τῶν Κασωπείων βουνῶν. Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν, τὸ βουνὸ αὐτὸ εἶναι στενὰ συνδεμένο μὲ τὴ νεότερη ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ συγκεκριμένα μ' ἕνα δραματικὸ γεγονὸς ποὺ χαρακτηρίζει τὸν ἡρωισμὸ καὶ τὸ ὑψηλὸ ἀγωνιστικὸ φρόνημα τῶν Ἑλλήνων! Καὶ ποιὸς μπορεῖ νὰ λησμονήσει τὸ γεγονός, ὅτι τὸν Δεκέμβρη τοῦ 1803 οἱ Σουλιῶτες ἀναγκάστηκαν νὰ συνθηκολογήσουν μὲ τὸν Ἀλὴ πασά, ποῦ τότε ἐξουσίαζε τὴν Ἤπειρο; Σύμφωνα μὲ τὴ συνθήκη ἔπρεπε νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ Σούλι. Ἔτσι ξεκίνησαν μὲ τὰ ὄπλα τοὺς γιὰ τὴν Πάργα, ποὺ ἀνῆκε στὸ Ἰόνιο κράτος, ἀλλὰ ἀπὸ φόβο πρὸς τὸν πονηρὸ Ἀλὴ χωρίστηκαν σὲ τρία τμήματα καὶ βάδιζαν πρὸς τὴν Πάργα, ἀκολουθώντας διαφορετικὸ δρόμο τὸ καθένα.
Τὸ δεύτερο τμῆμα, μὲ ὁδηγὸ τὸν Κουτσονίκα, σταμάτησε στὴ μονὴ τοῦ Ζαλόγγου γιὰ ἀνάπαυση. Ὁ Ἀλὴς δὲν τήρησε τὴ συμφωνία καὶ διέταξε τοὺς Τουρκαλβανοὺς νὰ ἐπιτεθοῦν καὶ νὰ καταδιώξουν τοὺς Σουλιῶτες! Ἐκεῖ, στὸν ἀπόκρημνο βράχο τοῦ Ζαλόγγου, οἱ ἡρωικοὶ Σουλιῶτες πολιορκήθηκαν καὶ... ἀντιστάθηκαν, ὥσπου ἐξαντλήθηκαν τὰ πολεμοφόδια καὶ τὰ τρόφιμά τους! Ἀλλὰ δὲν τὸ ἔβαλαν κάτω!..
Ἐκεῖ νὰ δεῖτε ἠρωϊσμός!.. Οἱ Σουλιῶτες πολέμησαν μὲ γενναιότητα καὶ μὲ ὅσες δυνάμεις εἶχαν ἀπέκρουσαν τὶς δυνάμεις τῶν Τουρκαλβανῶν!.. Τέλος, ἕνα τμῆμα Σουλιωτῶν μὲ ἀρχηγὸ τὸν Κ. Μπότσαρη κατόρθωσε νὰ διασπάσει τὸν ἐχθρικὸ κλοιὸ καὶ νὰ φτάσει, μὲ ἀρκετὲς ἀπώλειες βέβαια, στὴν Πάργα. Δυστυχῶς, ὅσοι ἔμειναν μὲ τὸν Κουτσονίκα στὴ Μονή, αἰχμαλωτίστηκαν.
Τὸ λένε ὅλοι οἱ ἱστορικοί: Δὲν ὑπῆρχε πιὰ καμιὰ ἐλπίδα σωτηρίας. Γι' αὐτὸ οἱ 57 Σουλιώτισσες ἀποφάσισαν νὰ πεθάνουν ἔνδοξα, παρὰ νὰ πέσουν στὰ χέρια τοῦ ἐχθροῦ αὐτὲς καὶ τὰ παιδιά τους, μὲ ὅλες τὶς ἀτιμωτικὲς συνέπειες ποὺ θὰ εἶχε τὸ γεγονὸς αὐτό!
Αὐτὸς καὶ ὁ λόγος ποὺ καταφυγαν στὸ βράχο Στεφάνι ἀπὸ ὅπου ἔριξαν τὸ παιδιά τους στὴν ἄβυσσο τοῦ ποταμοῦ Ἀχέροντα, κάτω ἀπὸ τὸ βράχο!... Κατόπιν οἱ ἴδιες ἄρχισαν τὸ χορό!.. Ἡ καθεμιὰ ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἔσερνε τὸ χορό, ὅταν ἔφτανε στὴν ἄκρη τοῦ γκρεμοῦ, ἔπεφτε στὸ βάραθρο. Ἔτσι βρῆκαν ὅλες τους τὸν ἡρωικὸ θάνατο, τραγικό, ἀλλὰ ἔντιμο καὶ ἔνδοξο. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔμεινε στὴν ἱστορία μας μὲ τὸ ὄνομα: "Ὁ Χορὸς τοῦ Ζαλόγγου"!
Δὲν ξέρω τί λένε οἱ σημερινὲς Ἑλληνίδες, ποὺ στριφογυρίζουν τὰ  ἡμίγυμνα κορμιά τους στὰ διάφορα πρωϊνάδικα! Καὶ ποὺ δὲν φταῖνε σὲ τίποτε ἀφοῦ ἔτσι λειτουργεῖ ἢ ὑπαγορεύει τὸ σύστημα!
Τὸ Ζάλογγο εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ φωτεινὰ παραδείγματα φλογερῆς ἀγάπης πρὸς τὴν Πατρίδα καὶ τὸ ἰδανικό της Ἐλευθερίας!
Καὶ δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ τιμημένος βράχος τοῦ Ζαλόγγου ἔγινε ἡρωικὸ σύμβολο, ἕνα ὁρόσημο στὴν ἱστορία ποὺ μᾶς θυμίζει τὸν ἀγώνα τῆς Ἑλληνίδας κατὰ τοῦ κατακτητῆ, τὴν περιφρόνησή της πρὸς τὸ θάνατο καὶ τὴν αὐτοθυσία της!
Ἂν κάποιες ἀπὸ αὐτὲς τὶς Ἑλληνίδες, ποὺ «ἐξουσιάζουν» σήμερα τὴν ἑλληνικὴ τηλοψία, θελήσουν κάποια στιγμὴ νὰ κάνουν ἕνα ταξίδι πρὸς τὸ βράχο τοῦ Ζαλόγγου, ἴσως δοῦν ὅτι ἐκεῖ ὑπάρχει ἕνα μνημεῖο ποὺ παριστάνει σύμπλεγμα γυναικὼν καὶ μᾶς ἐμπνέει τὸ σεβασμὸ γιὰ τὶς ἡρωίδες Σουλιώτισσες! Τὶς γνήσιες ἀπογόνους τῶν ἀρχαίων Ἑλληνίδων!..
Τὶς Σουλιώτισσες, ὅμως!.. Ὄχι αὐτὲς (καὶ αὐτούς), ποὺ χορεύουν τούρκικα τσιφτετέλια ὑπὸ τὰ λάγνα βλέμματα τῶν γειτόνων μας μέσω τῆς τηλεόρασης!
πηγή: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2011/12/blog-post_2562.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: