Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

Από τον «Ευαγγελισμό της Μαρίας» στην πλήρη εκδίωξη της Θεοτόκου από τα Θρησκευτικά του Γυμνασίου

Το βιβλίο Θρησκευτικών που διδάσκεται μέχρι σήμερα στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου αποτελεί ουσιαστικά διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Η 5η ενότητα του βιβλίου αναφέρεται στο γεγονός του Ευαγγελισμού. Ο τίτλος της ενότητας αυτής είναι «Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία» (υπάρχει και σχετική εικόνα στην πρωτότυπη πηγή)...Σχετικά με τον ατυχέστατο αυτό τίτλο της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας αλλά και άλλα σημεία της, Θεολόγοι που διδάσκουν το μάθημα είχαν επισημάνει σε κείμενο που εστάλη τότε από τον Σύμβουλο Θεολόγων Τριαντάφυλλο Σιούλη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τα εξής: «Έντονο προβληματισμό εξέφρασαν πολλοί συνάδελφοι για το ότι σε πολλά σημεία το κείμενο της Καινής Διαθήκης έχει αντικατασταθεί από λέξεις διαφορετικής σημασίας, όπως για παράδειγμα στο κείμενο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου η λέξη «παρθένος» από τη λέξη «κοπέλα» ή η φράση «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού» από τη φράση «Με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και τη δύναμη του Θεού», σε μερικές ενότητες ο τίτλος του μαθήματος άλλαξε, όπως για παράδειγμα «Το αγγελικό μήνυμα στη Θεοτόκο για τη γέννηση του Χριστού» έγινε «Ο ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία» και «Η Γέννηση του Σωτήρα του κόσμου» έγινε «Η γέννηση του Ιησού Χριστού: Γενέθλια της νέας ανθρωπότητας», ενώ σε άλλες ενότητες αφαιρέθηκαν βασικά σημεία του κειμένου, για παράδειγμα από την ενότητα για το Μυστικό δείπνο απουσιάζει το περιστατικό του Ιερού Νιπτήρα κ.ά.».
Οι επισημάνσεις αυτές και άλλες πολλές δεν ελήφθησαν δυστυχώς ποτέ υπόψη και οι διδακτικές ενότητες παρέμειναν αδιόρθωτες.
Μιλώντας στους Θεολόγους των Τρικάλων στις 8 Μαρτίου 2012 ο Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου/Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Σταύρος Γιαγκάζογλου αναφερόμενος στην κριτική που ασκείται στο νέο πρόγραμμα σπουδών για τα Θρησκευτικά είπε μεταξύ άλλων: «Όταν το 2006 εμφανίστηκαν τα καινούργια βιβλία (ενν. Θρησκευτικών) είχαμε αντιδράσεις. Τώρα, αυτοί που είναι επικριτές αυτών των προγραμμάτων (ενν. των νέων προγραμμάτων σπουδών για τα Θρησκευτικά), εκθειάζουν αυτά τα βιβλία, για τα οποία παλαιότερα οι ίδιοι κύκλοι είχαν αντιδράσει».
Δεν έχουν όμως έτσι τα πράγματα. Κανείς δεν εκθειάζει τα βιβλία του 2006 ως προς τα προβληματικά τους σημεία. Αυτά τα είχαμε επισημάνει ζητώντας την διόρθωσή τους αλλά δεν εισακουσθήκαμε. Τώρα όμως βλέπουμε ενώπιόν μας σχέδιο ριζικής αλλοίωσης του θρησκευτικού μαθήματος, εγκατάλειψη της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής και της πατερικής διδαχής. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου μετατράπηκε το 2006 σε «Ευαγγελισμό της Μαρίας» και σήμερα επιχειρείται ο πλήρης εξοβελισμός του προσώπου της Θεοτόκου από τα Θρησκευτικά του Γυμνασίου. Το νέο πρόγραμμα σπουδών έχει αντικαταστήσει τη διδασκαλία των μεγάλων γεγονότων της Θείας Οικονομίας με αναφορές στην αντιπαλότητα ή τον διάλογο των θρησκειών, θρησκειολογικές γνώσεις για τις ξένες θρησκείες και θεωρητικές συζητήσεις γύρω από ανούσια θέματα. Το προτεινόμενο νέο μάθημα Θρησκευτικών απομακρύνεται τόσο πολύ από την Ορθόδοξη Θεολογία ώστε τα μέχρι σήμερα διδασκόμενα βιβλία Θρησκευτικών, παρόλα τα λάθη τους, να φαντάζουν ικανοποιητικά για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών. Αυτό που ασφαλώς θα ήταν ευχής έργον είναι η απόσυρση του νέου προγράμματος σπουδών για τα Θρησκευτικά και η διατήρηση ορθόδοξου μαθήματος με τη χρήση των παρόντων βιβλίων που θα έχουν υποστεί την κατάλληλη διόρθωση και τον απαραίτητο εμπλουτισμό τους με πατερικά χωρία και αναφορές στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας.
Και κάτι τελευταίο. Πολλοί από τους συντάκτες του νέου προγράμματος σπουδών υπήρξαν συγγραφείς των σχολικών βιβλίων του 2006. Οι αλλαγές που προτείνουν σήμερα τα ίδια αυτά πρόσωπα σημαίνουν ότι κρίνουν την τότε εργασία τους λανθασμένη, ανεπαρκή ή κακής ποιότητας; Στην περίπτωση αυτή, γιατί δεν επελέγησαν άλλα πρόσωπα καταλληλότερα για την σύνταξη του νέου προγράμματος σπουδών για τα Θρησκευτικά;

Δεν υπάρχουν σχόλια: