Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012

Φράγκος Φραγκούλης: «Ὁ πιὸ ἀριστερὸς στὴν Τουρκία εἶναι φασίστας μὲ τὰ δικά μας δεδομένα»

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
Τὸ Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου ἔφευγα προβληματισμένος ἀπὸ τὸ πνευματικὸ μνημόσυνο τοῦ Νεοκλῆ Σαρρῆ, τὸ ὁποῖο διοργάνωσε ὁ Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν στὴν Καλλιθέα. Σκεφτόμουν ὅτι δὲν ἔχουμε πλέον εἰδικοὺς τουρκολόγους ὅπως ἦταν ὁ Σαρρής, ποὺ νὰ γνωρίζουν καλὰ τὴ γλώσσα, τὴν ἱστορία, τὴν ψυχοσύνθεση καὶ τὶς στρατηγικὲς βλέψεις τῶν Τούρκων.


Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες κατάλαβα ὅτι εὐτυχῶς ὑπάρχουν συνεχιστές. Εἶχα τὴν εὐκαιρία στὶς 25 Ὀκτωβρίου νὰ παρακολουθήσω στὴν Παλιὰ Βουλὴ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Ποιὰ Τουρκία, ποιοὶ Τοῦρκοι», τὸ ὁποῖο συνέγραψε ὁ πρώην ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ Φραγκούλης Φράγκος. Ὁ Στρατηγὸς εἶναι κάτοχος Διδακτορικοῦ τίτλου καὶ ὅπως εἶπαν οἱ ὁμιλητὲς τὸ βιβλίο ἀποτελεῖ μία πιὸ ἐκλαϊκευμένη μορφὴ τῆς διατριβῆς του.
Σὲ μία αἴθουσα ποὺ ἦταν ἐντυπωσιακὰ ὑπερπλήρης μὲ τὸν κόσμο μέχρι τὰ σκαλιὰ τοῦ Ἐθνολογικοῦ Μουσείου- τὸ ἔργο τοῦ σεμνοῦ Στρατηγοῦ παρουσίασαν ἡ Λιάνα Κανέλλη, ἡ Σοφία Βούλτεψη, ὁ Γιῶργος Λιάνης, ὁ καθηγητὴς Ἰωάννης Μάζης, ὁ καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Φωτιάδης καὶ φυσικὰ ὁ ἴδιος ὁ συγγραφεύς. Ὁ Στρατηγὸς διετέλεσε Στρατιωτικὸς Ἀκόλουθος τῆς Ἑλλάδος στὴν Ἄγκυρα κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1990 καὶ τότε ταξίδεψε σὲ πολλὰ μέρη τῆς γνωστῆς ἄγνωστης, τῆς γειτονικῆς μας χώρας. Ἐπισκέφθηκε μέρη μὲ ἑλληνόφωνους Μουσουλμάνους, μὲ Κρυπτοχριστιανούς, μὲ....
Ἀραβόφωνους Ὀρθοδόξους (στὰ σύνορα μὲ τὴ Συρία), μὲ Χριστιανοὺς ναοὺς καὶ προσκυνήματα καὶ κατέληξε σὲ χρήσιμα συμπεράσματα. Τὸ πρῶτο καὶ σημαντικότερο πόρισμά του εἶναι ὅτι μεγάλο μέρος τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ σήμερα ἔχει ἑλληνικὲς ρίζες. Ἄλλοι ἐξισλαμίστηκαν γιὰ πάντα, ἄλλοι ἐπιφανειακά, ἄλλοι νιώθουν Τοῦρκοι, ἄλλοι ἐνθυμοῦνται τὶς ἑλληνικές τους ρίζες.
Ὁ Φραγκούλης Φράγκος βροντοφωνάζει: Ἡ Τουρκία ἔχει στὴν Ἑλλάδα ἕνα Προξενεῖο παραπάνω. Ἄρα δικαιούμαστε κι ἐμεῖς νὰ ἀνοίξουμε ἀκόμη ἕνα Προξενεῖο ἐκεῖ. Ἂς τὸ ἀνοίξουμε στὴν Τραπεζούντα. Πιστεύει ὅτι κάποια στιγμὴ στὸν Πόντο θὰ δοῦμε ἐκπλήξεις ὅσον ἀφορᾶ τὰ πραγματικὰ ἐθνικὰ καὶ θρησκευτικὰ αἰσθήματα τῶν κατοίκων. Ἐπιπλέον ὁ συγγραφεὺς τονίζει ὅτι ἡ Τουρκία περικλείει περισσότερες ἀπὸ 70 ἐθνότητες, μειονότητες καὶ θρησκευτικὲς ὁμάδες. Δὲν εἶναι ὁμοιογενής, γι' αὐτὸ καὶ τὸ στρατοκρατικὸ καθεστὼς τῶν τελευταίων δεκαετιῶν προσπαθεῖ μέσω τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῶν ΜΜΕ νὰ ἐπιβάλει τὴν ἰδεολογία τοῦ ἑνιαίου ἔθνους. Ἡ ἐθνικὴ μειονότητα τῶν Κούρδων ἀριθμεῖ πάνω ἀπὸ 20 ἑκατομμύρια καὶ στὸν ἴδιο ἀριθμὸ μπορεῖ νὰ ὑπολογισθεῖ καὶ ἡ θρησκευτικὴ μειονότητα τῶν Ἀλεβιτῶν. Δική μου ὑποσημείωση: Δὲν εἶναι σωστὸ νὰ προσθέτει κάποιος τοὺς ἀριθμοὺς αὐτούς, διότι πολλοὶ Κοῦρδοι εἶναι καὶ Ἀλεβίτες. Πάντως τὰ προβλήματα γιὰ τὴ Τουρκία θὰ εἶναι μεγαλύτερα στὸ ἄμεσο μέλλον δήλωσε ὁ ὁ Στρατηγὸς καὶ μᾶς θύμισε δύο σχετικὲς προβλέψεις.
Ὁ πρώην δικτάτορας (τοῦ πραξικοπήματος τοῦ 1980) Κενᾶν Ἐβρὲν προέβλεψε ὅτι ἡ Τουρκία θὰ γίνει Ὁμοσπονδιακὸ κράτος μὲ 5 διακριτὲς περιοχές. Ἡ πρώτη πιὸ εὐρωπαϊκὴ μὲ κέντρο τὴν Κωνσταντινούπολη, ἡ δεύτερη, ἡ παραλιακὴ-αἰγαιακή, μὲ κέντρο τὴ Σμύρνη, ἡ τρίτη, ἡ πιὸ ἀσιατική, μὲ κέντρο τὸ Ἰκόνιο, ἡ τέταρτη, ἡ κουρδική, μὲ κέντρο τὸ Ντιάρμπακιρ, ἡ πέμπτη, ἡ ποντιακή, μὲ κέντρο τὴν Τραπεζούντα. Ὁ πρώην πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στὴν Ἄγκυρα Μόρτον Ἀμπράμοβιτς προχώρησε περισσότερο καὶ σὲ πρόσφατο ἄρθρο τοῦ προτείνει τὸν διαμελισμὸ τῆς Τουρκίας.
Οἱ περισσότεροι ὁμιλητές της παρουσίασης κατέρριψαν τὴ θεωρία τοῦ Νταβούτογλου περὶ μηδενικῶν προβλημάτων, ἀφοῦ ἡ Τουρκία σήμερα ἔχει προβλήματα μὲ ὅλους. Μάλιστα ὁ καθηγητὴς τῆς Γεωπολιτικῆς Ι. Μάζης θύμισε ὅτι ἡ Τουρκία συνεργάσθηκε καὶ μὲ μία πτέρυγα τῆς Ἂλ-Κάιντα, πρῶτα στὴ Λιβύη κατὰ τοῦ Καντάφι καὶ τώρα στὴ Συρία κατὰ τοῦ Ἄσσαντ.
Ὅμως γιὰ τοὺς Τούρκους πολιτικοὺς ὁ Φρ. Φράγκος εἶναι ἀπόλυτος: Ὅλοι τους θέλουν νὰ βλάψουν τὴν Ἑλλάδα. Καὶ ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά: «Ὁ πιὸ ἀριστερὸς στὴν Τουρκία εἶναι φασίστας μὲ τὰ δικά μας δεδομένα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: